Učivo 15. 6. – 19. 6. 2020

Pondělí 15.6. 

Český jazyk

Učebnice str.106/1 – cvičení neopisovat, pouze vypsat základní skladební dvojice. Jestliže bude podmět nevyjádřený, napište k přísudku do závorky.

Matematika

Učebnice 3. díl str. 27/20,23

Vlastivěda

https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=48

Přečíst str. 39 a odpovědět na otázky (odpovědi psát do sešitu vlastivědy)

1) Kdo nastoupil na trůn po smrti Jiřího z Poděbrad a jak se mu říkalo?

2) Jaké významné stavby vznikly za jeho vlády?

3) Jaký rod se ujal vlády po smrti Ludvíka Jagellonského?


Úterý 16.6.Český jazykUčebnice str. 106/2 – doplnit koncovky a vyznačit podmět a přísudek

Matematika

https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ

Učebnice str. 28/3 –  do sešitu geometrie

Přírodověda
Učebnice str. 78/ otázky 13. – 18. (vyfotit a poslat)


Středa 17.6.

Český jazyk

Učebnice str. 107 – přečíst si cvičení 1., žluté rámečky             

  str. 107/2

Matematika

Učebnice str. 30/13


Čtvrtek 18.6.

Český jazyk

Učebnice str. 108/1 úkoly a -d

Matematika 

Učebnice str. 32/3 zapsat zlomky                   

  32/4

Vlastivěda

Podívat se také na videa číslo 51, 56, 57

https://www.youtube.com/watch?v=hhxuWZa25t8&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=58
Přečíst str.41 – 42 a do sešitu vlastivědy napsat odpovědi na otázky:

1) Jak se rozvíjela Praha za vlády Rudolfa II.?

2) Jakým zálibám se Rudolf II. věnoval?


Pátek 19.6.
Český jazyk

Učebnice str.108/2 – přepsat a vyznačit základní skladebnou dvojici

Matematika
Učebnice str. 33/14 – 1. – 2. sloupec