Učivo 18. 5. – 22. 5.

Čj učebnice s. 92/1, pracovní sešit s. 23 – 25

Matematika s. 53 – 55

Pro zájemce:

Prvouka s. 56

Při videoučení si vysvětlíme to nejdůležitější. Povídejte si, čtěte a učte se násobilku. Přeji příjemné učení:)