Učivo 18. 5. – 22. 5.

Pondělí 18.5.
Český jazyk

Učebnice str. 94/8 – z první věty vypsat všechna podstatná jména a určit pád, číslo, rod a vzor
Matematika
Učebnice 3. díl str. 12/3
Podívat se na odkaz, kde je vysvětleno učivo ZLOMKY:     https://www.youtube.com/watch?v=h6S-BAVX4DY
Úterý 19.5.

Český jazyk

Učebnice str. 94/7 – cvičení přepsat v čase budoucím, ponechat osobu a číslo
Matematika
Učebnice str. 13/7
podívat se na další část ukázky ZLOMKY:  http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-57/

https://www.youtube.com/watch?v=Xka_vxB11Zw&feature=emb_rel_end

Vlastivěda
Učebnice str. 25 – 28  – Český stát za vlády Lucemburků
Připravit si odpovědi na otázky:
1. Kde vyrůstal Karel IV.?
2. Které významné stavby dal Karel IV. postavit?
3. Jakou školu založil Karel IV. v Praze?
4. Kdo se stal nástupcem Karla IV.?
Středa 20.5.
Český jazyk
Učebnice str. 96/3a
Matematika
Učebnice str. 13/8 1. a 2. sloupec
Čtvrtek 21.5.
Český jazyk
Učebnice str. 96/4 odpovědět na otázky + b)
Matematika 
Učebnice str. 13/8 – 3. a 4. sloupec
Přírodověda
Mimořádné události v přírodě str. 73 – 74 – přečíst, v pátek si o tom budeme povídat při setkání
Pátek 22.5.
Český jazyk
Učebnice str.96/5 doplnit a přepsat
Matematika – geometrie
Učebnice str. 14/2, 3
Společně se uvidíme v pondělí ve 13:00 všichni , ve středu a pátek v obvyklých časech. 🙂