Učivo 18.5.-22.5.

Učivo 18.5.-22.5.

On-line setkání 19.5. a 21.5.

 

Písanka – str. 19 – 22

 

Slabikář

Str. 89

  • Nácvik čtení slov s tvrdými slabikami, slov, která se liší jen tvrdou a měkkou slabikou
  • Prosím ujistěte se, že děti znají význam slov (hody, lány, snílek, hony)

Str. 90

  • Čtení předložek a slov
  • Procvičování čtení, významový rozdíl mezi červenými slovy (zvoní – činnost, slyšíme jak zvoní X zvony – věci, které zvoní)
  • Děti spojí čarou obrázek se správnou větou
  • Řada jmen dětí, děti je mohou oddělit čarou, nebo zakroužkovat – František, Soňa, Martin, Vláďa, Matěj, Broňa
  • Procvičování čtení, prosím ptejte se dětí co četly (Kde žije štika?)

Str. 91

  • Procvičování čtení – děti dole nakreslí oblíbené ovoce

Matematika

Str. 67

1 – děti vypočítají příklad, výsledek si mohou napsat nad příklad a poté doplní znaménko je větší, je menší, nebo se rovná

2 – Tabulka – příklady použijte dle libosti, jen prosím takové, aby děti odčítaly od čísel vyšších než 10 a příklady nebyly s přechodem desítky. Nejlépe nechte děti, ať si příklady vymýšlí samy, dobří počtáři, pokud zvládnou přechod desítky, mohou použít i tyto příklady

3 – děti doplní správný počet znamének

4 – děti zkontrolují příklady, u chybných škrtnou výsledek a napíší správný

5 – pamětné počítání, pokud potřebují mohou si pomoci číselnou osou

6 – děti nakreslí čáru podle návodu, šikmá je z rohu do rohu, prosím nechte je první obtáhnout, jedním prstem jedou po návodu (šipky) druhou kreslí, postupují krok po kroku

Str. 68

1 – děti do prvního rámečku doplní počet salátů podle svého, do rámečků za dvanáctkou všechny možnosti, tedy 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

2 – slovní úloha, děti budou pomoci potřebovat jen se slovem „květáku“

Z – znázornění – děti jednou barvou zakreslí květák, další barvou zelí, prosím ať udělají deset značek do řady, pak pokračují v další řadě  (dohromady 20 značek, tedy 2 řady)

V – výpočet 16 + 4 = 20

3 – do prvního rámečku děti doplní řešení podle sebe, do řádku pak další 3 čísla, pro která nerovnost také platí:

15 je menší než 19,         0, 5, 10 (jakákoliv čísla, pro která platí, že jsou menší než 19

4 – děti doplní znaky je menší, je větší, rovná se

5 – děti se zelenou krychlí spojí menší čísla – 10, 8, 5 a 11

6 – děti vybarví krychle s čísly

Většími než 16 – 17, 18, 19, 20                                menšími než 8 – 4, 3, 5, 2

Tato čísla vypíší do prostředního sloupečku krychlí

7 – procvičování pamětného počítání

Str. 69

1 – Slovní úloha – písmenka jsou malinká, prosím se čtením jim pomozte

Že se čísla mohou prohazovat jsme si říkali, mohou sčítat 7+3+6, protože 7+3 = 10

3 – děti dají do kroužku čísla, jejichž součet je 10, tady budou asi někteří potřebovat pomoc. Pokud sami nepřijdou na to, že musí spojit čísla jejichž součet je 10, řekněte jim, že u druhého příkladu zakroužkují čísla 8 a 2, ptejte se jich proč, co mají první dva příklady společného? Co mají součty zakroužkovaných čísel společného?

4 – děti do lampičky doplní čísla tak, aby vyšel součet dole na lampičce, nebo doplní součet

5 – postupné sčítání/odčítání, ať si prosím říkají výsledek po každém čísle, některé děti by se ztratily

6 – děti najdou lampičku zapojenou do zásuvky

Str. 70

1 – děti vybarví mince, jejichž součet je 10, u posledního jen jednu možnost

2 – pamětné sčítání a odčítání – v prvních dvou sloupečcích prosím nechte děti označit si čísla, se kterými budou sčítat jako první (jako kroužkování na předchozí straně), u třetího použijí pravidlo, aby si větší číslo řekly jako první, u odčítání ať prosím dopočítávají (12 a kolik chybí do čtrnácti)

3 – lichá a sudá čísla – děti vybarví vždy ob číslo, v první vybarví a vypíší sudá čísla, v druhé vybarví a vypíší lichá čísla

4 – bez počítání si děti zkusí říct, která housenka je podle nich nejdelší, pak spočítají a zapíší délku podle dílků