Učivo 20.4.-24.4.

Učivo 20.4. – 24.4.

 

On-line setkání v pondělí 20.4. a ve středu 22.4.

 

Písanka 4, str. 3-7

 

Slabikář

77 – děti doplní správnou slabiku

vlna                      plný                      zrno                      vrba                      hrneček

mlha                     slza                       srna                      chrpa                   vrtačka

 • Procvičování čtení – prosím ptejte se dětí na to, co přečetly (Kam jel Luboš?)
 • Jména dětí oddělí čarou, nebo je dají do oválku Robert-Vlasta- Petr-Draha-Ina-Hubert (některá jména budou dětem dělat problémy, protože je nebudou znát)
 • Děti doplní do vět slovo (sloveso) ze sloupečku vpravo (Pekař napekl makové koláče.)

78 – Písmenko F

https://www.youtube.com/watch?v=TsX75Ptfk4c

 • V básničce děti zakroužkují všechna F
 • Na str. 79 – čtení slabik – domeček, nebo na ucebnice.online prostřední ikonka IC (hvězdičky)
 • Pod obrázkem na str. 78 spojit slabiky do slov
 • Procvičování čtení (prosím opět se dětí ptejte, co četly)
 • Doplnit odpověď na otázku Kdo je Flíček? Flíček je pes. (nebo malý pes, nebo hravý pes)
 • Čtení jmen

79

 • Děti vybarví políčko se správným slovem, které patří k obrázku
 • Procvičování čtení – prosím opět dětem dávejte k textu otázky, pokud budete mít zájem, můžete dát s dětmi na vatu fazole naklíčit a později přesadit do květníčku (kelímku)
 • Hádanky – děti vyluští slova (hrášek, fazole, mrkev, slova jsou pozpátku) a spojí odpověď s hádankou (první hádanka je mrkev, druhá hrášek i fazole)
 • Sloupeček – nácvik čtení slov

80

 • Hádanky – děti mohou pastelkou nebo tužkou spojit obrázek s hádankou
 • Procvičování čtení – Chechtavá
 • Procvičování čtení – děti si prohlédnou obrázky neskutečných zvířátek a do rámečku nakreslí svoje vlastní zvířátko

 

Matematika

Str. 53

1,2 – slovní úlohy – jsou tam písmenka a slabiky, která děti ještě neumí, prosím se čtením jim

pomozte, ale nechte je část zadání přečíst samotné

Z – znázornění – děti nakreslí (mohou kolečka, nebo rybičky, kytičky)

V – výpočet – napíší příklady:

11 + 4 = 15

6 + 4 + 3 = 13 (tady je důležité pořadí čísel, 6+4 je 10+3 je 13)

Děti doplní výsledek do odpovědi

3 – procvičování počítání (toto cvičení je přípravou na sčítání a odčítání s přechodem přes desítku,

mezivýsledek je vždy 10)

4 – pyramidy nahoru sčítáme

15                                    14                                         13

10  5                                 11   3                                   3    10

7    3    2                           10   1    2                             1    2    8

5    2    1    1                       9    1    0    2                       0    1    1    7

5 – děti vybarví stopy – největší červeně……nejmenší hnědě, porovnají délku – počet čtverečků

6 – procvičování pamětného počítání – prosím pokud děti stále používají prsty, už jim nestačí, opět přikládám číselnou osu

7 – děti doplní znaménka je větší, je menší, rovná se

Str. 54

1 – Kvádr – má stěny ve tvaru obdélníku (rozdíl krychle, kvádr)

2- děti spočítají kvádry (3 – 6 – 3 – ty další tři z našeho pohledu jsou krychle)

3 – Válec – nahoře a dole vidíme kruh

Str. 55

1 – která zeď je správně postavená? Pokud je možnost, nechte je hrát si se stavebnicí, zeď vlevo se snáze rozpadne, když nejsou cihly na střídačku

2 – děti dokreslí na zeď cihly, aby byly na střídačku

3- děti spočítají a vybarví tělesa podle návodu

4 – děti spočítají krychličky na obrázcích (5 -5 – 5, na stavbě uprostřed není jedna vidět, ale je tam, jinak by vrchní spadla)

5 – pokud máte kostky, nechte děti postavit, zjistí, že i když nějakou krychličku nevidí, je tam (8 – 7 – 7)

Str. 56

1 – 4 prosím dětem čtěte úlohy, děti je z hlavy vypočítají a do rámečku napíší výsledek

5 – děti si přečtou (s vaší pomocí) úlohu, doplní, kolik kaprů mohl mít, v řadě čísel škrtnou čísla 10, 11, která nesplňují podmínku (více než 11)

6 – děti doplní libovolná řešení, do řady čtverečků další 3 libovolná řešení

7 – děti doplní, o kolik se liší čísla (zjistíme odčítáním, odčítáme vždy od vyššího čísla – tato pravidla prosím dětem zopakujte)

5, 3 liší se o 2, protože 5-3=2

2, 5 liší se o 3, protože 5-2=3

8 – děti spojí body od 0 do 15

10 – děti doplní znaménka je větší, je menší, rovná se

11 – procvičování pamětného počítání, prosím o používání číselné osy, pokud děti potřebují nápovědu