Učivo 20. 4. – 24. 4. 2020

Pondělí 20. 4.
Český jazyk

Učebnice str. 84/10 – 1. řádek (každé slovo použít v krátké větě a napsat)
Matematika
Učebnice str. 57/5, 6
Úterý 21. 4.
Český jazyk

Učebnice str. 84/10 – 2. řádek (každé slovo použít v krátké větě)

Matematika
Učebnice str. 58/5
Vlastivěda
Učebnice str. 15 – ústně, vyhledat si odpovědi v textu, v pátek při setkání se budu ptát
Středa 22. 4.
Český jazyk
Učebnice str. 86/1 – opsat 1.větu a pod ní přepsat tučně vyznačená slova. Každé slovo na nový řádek. Při středeční schůzce budeme společně určovat slovní druhy a sloves osobu, číslo a čas. děti budou mít tedy připraveno předem.
Matematika -geometrie
Učebnice str. 59/1, 2, 3
Přírodověda
Učebnice str. 62 – 63 – prohlédnout obrázek a pojmenovat si jednotlivé živočichy , přečíst str. 64 – 66
Čtvrtek 23. 4.
Český jazyk

Učebnice str. 86/2 – na první  řádek vypsat infinitivy, pod to napsat každé slovo na nový řádek a určit osobu, číslo a čas
Matematika – geometrie
Učebnice str. 59/5, 6 (trojúhelníková nerovnost – připomenout si v učebnici na str. 33)
Pátek 24. 4.
Český jazyk
Učebnice str. 87/2 – doplnit a přepsat do sešitu
Matematika
Učebnice 3. díl
Učebnice str. 3/2, 3(a, b, c)
Ve středu a pátek se opět uvidíme ve stejném čase. :))