Učivo 20. 4. -24. 4.

Čj učebnice s.82 – 83  pracovní sešit s.13 – 15

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=41

Písanka s.21, 24

Matematika s.41 – 43

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-6/

Pro zájemce:

Prvouka s. 50

Doporučuji stále hodně číst, pozorovat a počítat věci kolem sebe. Přeji příjemné učení:)