Učivo 23.3.-27.3.

Písanka – str. 28-31 – u psaní by neměl být problém, protože c i z jsme psali, jen děti nesmí zapomínat na háčky

Slabikář

62 – v básničce vyhledat písmenko Č a zakroužkovat

https://www.youtube.com/watch?v=saWKO9Z2Eng

 • Slabiky spojit do slov (řešení v příloze)

PŘESKOČIT NA STR. 63 – DOMEČEK – NÁCVIK ČTENÍ SLABIK (možnost v on-line učebnici pustit druhou ikonu IC – měsíček a hvězdičky)

 • Přečíst otázky, pod otázkami doplnit do rámečku k odpovědi číslo otázky
 • Doplnit větu: Doma čteme časopis. (navazuje na předchozí otázky)

63  – nácvik čtení slov

 • Podle obrázku podtrhnout správné slovo
 • Procvičování čtení, prosím, ptejte se děti na to, co četly (Co pere pračka?) apod.
 • Vybarvit rámeček se správným slovem podle obrázku
 • Doplnit do básničky slova, která se rýmují (co je rým jsme si vysvětlovali, ale pravděpodobně si všechny děti pamatovat nebudou) – slova očka, drápky
 • Boční sloupeček – nácvik čtení slov

64 – v básničce vyhledat a zakroužkovat písmenko Ž

https://www.youtube.com/watch?v=UxRT5XbmmOk

 • Slabiky spojit do slov (řešení v příloze)

PŘESKOČIT NA STR. 65 – DOMEČEK – NÁCVIK SLABIK (možnost v on-line učebnici pustit druhou ikonu IC – měsíček a hvězdičky)

 • Doplnit do rámečků slova žije (užije, dožije)        živí (neživí, uživí) – vysvětlujeme si význam slov, rozdíl mezi významem slov, jediná slabika význam změní
 • Procvičování čtení, opět se prosím ptejte na to, co děti četly (Co dělá ježek ve dne?)
 • Doplnit větu: Ježek loví v noci. (navazuje na předchozí text)

65 – procvičování čtení

 • Děti podtrhnou správné slovo. Žížala je růžová. Užovka loví žáby.
 • Procvičování čtení, do rámečku dokreslit, koho se žáby bojí (vodní ptactvo – čáp, volavka)
 • Boční proužek – procvičování čtení
 • Rozpočítadlo – některé děti zvládnou přečíst samy (obsahuje ě)

 

Matematika

40 – tělesa – Krychle – má stěny ve tvaru čtverce – co má tvar krychle

2 – pokud děti mají kostky, nechte je prosí postavit (4, 5, 5)

3 – koule – co má tvar koule

41     1 – stejnou barvou krychle se stejným znakem (jedna barva pro šipky, druhá pro A, třetí pro

puntíky – jedna krychle zbyde nevybarvená

2 – děti vidí 4 celé čtverce, z ostatních jen část, 19 čtverců je také správně

3 – spojit krychle (rozdíl mezi krychlí a čtvercem)

4  – na stavbu sněhuláků bylo potřeba 15 koulí (ač jsme se zatím učili jen do 10

5 –  v řadě chybí krychle s velkým D, 4mi puntíky a šipkou nahoru

42    Číselná řada od 10 do 20

Prosím pokud mají děti, nebo Vy doma pravítko, ukažte dětem na pravítku číselnou osu 0-20

Deset dukátů dát do jednoho kroužku, dopočítat zbytek (máme označeny desítky a jednotky)

14                12

16                20

10                děti dokreslí 18 dukátů – deset do kroužku, 8 vedle

43      1 – děti spočítají počet dukátů ve sloupečku (ať si prosím označí tečkou dukát který už počítali)

a do rámečku doplní počet – žlutě je vždy vybarvena první desítka

2 – děti vybarví kuličky podle počtu v rámečku – první řadu (desítku vždy celou)

U posledního počitadla zapíší podle vybarvených kuliček

3 – rozdělení na desítky a jednotky

12 –  1D, 2J                        1D,3J – 13

14 – 1D, 4J                        1D, 6J – 16

11 – 1D, 1J                        1D, 0J – 10

15 – 1D, 5J                        1D, 7J – 17

18 – 1D, 8J                        1D, 9J – 19

20 – 2D, 0J                        2D, 0J – 20

10 – 1D, 0J                        0D, 8J – 8

17 – 1D, 7J                        1D, 1J – 11