Učivo 25.5. – 29.5.

Čj učebnice s. 94/1, s. 95/1, pracovní sešit s. 26 – 27

Matematika s. 56 – 58

Pro zájemce:

Prvouka s. 57

Děti doma i ve škole mají stejné učivo. Naše videoučení bude dále pokračovat. Přeji příjemné učení doma i ve škole.