Učivo 25.5.-29.5.

Vážení rodiče, milé děti…😀
posílám vám úkoly na další týden……
Zde na jednom místě jsou i přílohy a  videa k učivu do 29.5. 2020
https://drive.google.com/drive/folders/106QNUm1yPDVn-6oDB5vbJtS3Hea8ufag
S dětmi, které budou  od 25.5. ve škole bude pracovat paní vychovatelka Míla.

Děti doma i ve škole mají stejné učivo.

Uvidíme se při našich dalších online výukách.💻😀 (26.5. a 28.5.)…(pokusí se připojit i Míla s dětmi ve škole).

Myslím na vás, opatrujte se.❤️

Slabikář  do  str.96

Procvičování čtení slov a vět se slabikami bě, pě, vě, mě

str. 92

 • procvičování čtení slov se slabikami bě, pě, vě
 • vysvětlit význam slov( např. vědec, opěradlo..)

str. 93

 • procvičování čtení ( Na zahradě)
 • spoj obrázek se správným slovem ( vysvětlit k čemu se toto náčiní na zahradě používá)
 • procvičování čtení ( Čím se kdo chlubí?)
 • procvičování čtení ( boční sloupeček)

str. 94

 • vybrat vhodné slova
 • procvičování čtení ( Pěnkava)

str. 95

 • procvičování čtení se slabikou mě
 • dopsat slabiky velkým tiskacím písmenem a pak slova přečíst
 • procvičování čtení  (předložka + slovo se slabikou mě.. číst dohromady)
 • vybrat vhodné slovo
 • tvořit věty se slovy

str. 96

 • procvičování čtení ( Návštěva)
 • boční sloupeček – čtení obtížnějších slov
 • luštění tajenky( ZEMĚ)
 • do věty se podepsat

Prosím, procvičujte čtení (hlavně)….v příloze posílám další texty k procvičování

https://drive.google.com/drive/folders/106QNUm1yPDVn-6oDB5vbJtS3Hea8ufag

Písanka 4 –  do str. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

MATEMATIKA – do str. 74

Opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
Sčítání typ 1+8+9, odčítání typ 20-2, 20-12,

Pomůcky, které můžeme využít ( vyberte podle svých možností)

 • číselná osa
 • počítadlo
 • papírové peníze (desetikoruna a korunky 10 ks, papírová pětikoruna a dvoukoruna) pomocí papírových peněz demonstrujeme příklady
 • karty s čísly do 20
 • hromádky s různými předměty od deseti do dvaceti kusů
 • papírové dopočítadlo 0-20(  Matýskova matematika)

str. 70

 • vybarvit mince, jejichž součet je 10 a pak zapsat kolik je na obrázku mincí dohromady
 • sčítání a odčítání, u prvních dvou sloupečků- dát do kroužku čísla, jejichž součet je 10 pak přičíst třetí číslo, u třetího sloupečku- říci větší číslo dříve a přičíst menší, u čtvrtého sloupečku je odčítání a to je lépe dopočítat (12 a kolik chybí do čtrnácti, 14 a kolik chybí do 18..atd)
 • vybarvit housence každý druhý článek a čísla zapsat ( první sudá čísla, druhá lichá čísla)
 • odhad – nejdelší a nejkratší housenka, spočítat a zapsat počet dílků

str. 71

 • slovní úloha, znázornění – škrtnou 12 Kč( celou 10korunu a 2 korunky, výpočet 20-12=8, odpověď – přečíst a doplnit výsledek
 • doplňování tabulky (typ 20-13) znázornit – škrtnout hodnotu mince, která se odčítá, vypočítat a zapsat výsledek
 • vypočítat příklady, počítat společně, pozor 20-18 = ( pomůže i dopočítání 18 a kolik je  do 20)
 • vybarvit nejdražší a nejlevnější vstupenku
 • vypočítat příklady, počítat společně pozor 19-17 = ( pomůže i dopočítání 17 a kolik je do 19)
 • doplnit, o kolik se čísla liší, odčítat nebo dopočítat (14 -12 = 2, 12 a kolik chybí do 14)
 • procvičování pamětného počítání

str. 72

 • doplnit, kolik dětí se vejde do řady, když v řadě je 20 míst ( příklady typ 20 -16 = ( opět zjistím dopočítáním… 16 a kolik je do 20)
 • vyluštit tajenku – vypsat první písmena ze jmen dívek a první písmena ze jmen chlapců (Princ Bajaja)
 • procvičování odčítání( typ 20-2, 20-12..)
 • doplňování o kolik více je dětí z 1. A než dětí z 1.B  vypočítat odčítáním nebo dopočítáním
 • vybrat dvě věci, které si můžeš koupit, když máš 20 Kč

str. 73

 • slovní úlohy, na linku napsat výpočet ( 20-14, 20-11)
 • vypočítat příklady  typ 6+8+4 ( opět dát do kroužku čísla, jejichž součet je 10, pak přičíst třetí číslo)
 • vybarvit hvězdičky, mráčky s číslem o 2 menší

str. 74

 • slovní úlohy, na linku napsat výsledek (16,13,18,2)
 • slovní úloha, do rámečku doplnit znaménko je větší/menší, a škrtnout čísla, pro která neplatí, že jsou větší než 13 (10,11,12)
 • do prvního rámečku doplnit libovolné číslo, pro které platí nerovnost, zapsat alespoň 3 řešení
 • zapsat o kolik se číslo liší, vypočítat pyramidu
 • matematický diktát
 • porovnávání čísel
 • procvičování počítání
 • spojování bodu podle zadání(vznikne nápis UMÍM POČÍTAT)

Matýskova matematika – šikovné odkazy k procvičení učiva

Opakování orientace v čase

hodiny – procvičíme na online hodinách

https://pocitejsam.cz/https://www.matika.in/cs/#1
https://skolakov.eu/