Učivo 25. 5. – 29. 5.

Pondělí 25. 5. 

Český jazyk

Učebnice str. 97/6                     

97/7 – přepsat, nad slova číslicí určit slovní druh. Najít slovesné tvary a barevně vyznačit slovesné tvary jednoduché a jinou barvou tvary složené.


Matematika 

Učebnice 3. díl str. 15/2 ústně                               

15/4  zapsat pouze číslem                               

15/7

Vlastivěda

Přečíst str. 30 a odpovědět na otázky (odpovědi psát do sešitu vlastivědy)

1) Jak se ve středověku dělila šlechta?

2) Na jaké skupiny se dělila církev?

3) Jaké byly skupiny na venkově?


Úterý 26. 5.

Český jazyk

Učebnice str. 99/2 jednoduché věty spojit do souvětí. Každé souvětí psát na nový řádek, pak na začátek číslem označit, jak by věty mohly jít za sebou. 

Příklad:  Eva půjde do parku.  Dnes je hezké počasí.  Eva půjde do parku, protože je dnes hezké počasí.                     

100/3 – přečíst                     

100/4 do sešitu. Příklad Zítra pojedeme do kina, nebo na koupaliště.   V1, nebo V2.             Matematika
Učebnice str. 16/8 – ústně                     

16/9 – přes folii –  jednu část z daného čísla vypočítáme tak, že ho vydělíme jmenovatelem. 

1/8 z  8 = 8 : 8 = 1 ,  1/8 z 32 = 32 : 8 = 4, …..                     

16/11 – 1. sloupec                                              

 Přírodověda

Učebnice str. 74 – 75 –  přečíst a  vypsat do sešitu přírodovědy složky integrovaného záchranného systému, telefonní čísla a kdy je voláme.Ve středu si zkontrolujeme při společné schůzce.


Středa 27. 5.

Český jazyk

Učebnice str. 100/6 cvičení neopisovat, napsat jen vzorce souvětí. Pod to vypsat slovesa a určit osobu, číslo a čas
Matematika

Učebnice str. 16/11 – vypočítat 2. sloupec                     

17/12 –  1. a 2. sloupec   1/2 z 8 = 8 : 2 = 4


Čtvrtek 28. 5.

Český jazyk

Učebnice str. 100/7 – doplnit a přepsat. Nad podstatná jména napsat pád, rod, vzor. 

Příklad:    1., M, hrad                 

 kamínek   se blýskal 

Matematika 

Učebnice str. 17/14, 16
Vlastivěda

Přečíst str. 31 – 32 a do sešitu vlastivědy napsat odpovědi na otázky:

1) Jaké skupiny obyvatel žily ve městech?

2) Kdy a odkud se k nám dostal nový sloh – gotika?

3) Jak vypadala okna v gotice?

4) Jaké stavby se budovaly v tomto období?

https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=41

Pátek 29. 5.

Český jazyk

Učebnice str.100/8 – přepsat, nad věty napsat vzorce souvětí, k vyznačeným slovům napsat slova protikladná

Příklad:                   V1 a  V2.             

Přines mi nový sešit a dej ho na stůl.


Matematika
Učebnice str. 18/19 – 1. – 4. sloupec do sešitu                       

18/24 přes folii