Učivo 25.5.-29.5.

Učivo 25. 5. – 28. 5.

On-line setkání pondělí 25.5.

                              čtvrtek 28.4.

Písanka str. 23 – 26

Slabikář

Str. 92

 • Slabiky bě, pě, vě – slyšíme j, ale není tam (pondělní on-line setkání)
 • Procvičování čtení – u slov ve sloupečcích si prosím vysvětlete význam slov (rozdíl pěvec, zpěvák)
 • Procvičování čtení  vět – prosím o důraz na intonaci – klesneme hlasem a uděláme pauzu u čárky a tečky, také prosím dětem dávejte otázky k textu

Str. 93

 • Procvičování čtení vět – důraz na intonaci, prosím dávejte dětem otázky k textu
 • Děti spojí obrázek se slovem
 • Procvičování čtení – prosím dbejte na intonaci
 •  Sloupečky, – nácvik čtení slov, prosím ujistěte se, že děti znají význam slov (vědro)

Str. 94

 • Procvičování čtení
 • Děti vyberou a podtrhnou správné slovo
 • Procvičování čtení – důraz na intonaci, prosím dávejte dětem otázky k textu
 • Děti spojí čarou dvě části věty

Vrána kráká:      krá, krá, krá

 • Sloupeček – nácvik čtení slov, prosím ujistěte se, že děti znají význam slov (popěvek, krůpěj, věrně, trpělivě, pečlivě)

Str. 95

 • Slabika mě – děti v říkance zakroužkují slabiku mě
 • Děti dopíší slabiku mě a přečtou slova, která vznikla, prosím ujistěte se, že děti znají význam slov
 • Čtení různých tvarů slov, 0
 • Děti si přečtou větu a doplní správné slovo, prosím nechte je pracovat samostatně
 • Čtení slov, prosím nechte děti, ať si vyberou jeden sloupeček a vymyslí věty, které budou obsahovat dané slovo

Str. 96

 • Procvičování čtení – důraz na intonaci, prosím dávejte dětem otázky k textu
 • Tajenka
 • Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky
 • Děti doplní do věty své jméno, prosím zopakujte s nimi, že jména se píší s velkým…. (písmenem)
 • Sloupeček – nácvik čtení slov, prosím ujistěte se, že děti znají význam slov0

Matematika

Str.71 – odčítání si ukážeme v pondělním on-line

1 – slovní úloha, děti ve znázornění škrtnou 12 kč, doplní výpočet 20-12=80

2 – děti škrtnou hodnotu mincí, které odčítají a doplní výsledek

3  – s tímto cvičením, pokud ho nestihneme v pondělí jim prosím pomozte

4 – děti podle návodu vybarví vstupenky

5 – s tímto cvičením děti možná budou potřebovat Vaši pomoc

6 –  děti doplní, o kolik se čísla liší, zjistíme odčítáním, nebo dopočítáváním

               19 – 13 = 6         nebo                    13 a kolik chybí do 19?

7 – procvičování pamětného počítání

Str. 72

1 – děti doplní, kolik dětí se vejde do řady podle zadání

2 – děti vyluští tajenku – vypíší první písmena ze jmen dívek a první písmena ze jmen chlapců (Princ Bajaja)

3 – procvičování odčítání

4 – děti doplní o kolik více bylo dětí z 1. A, vypočítají odčítáním nebo dopočítáváním (viz. výše)

5 – děti vyberou 2 věci, které si mohou koupit, když mají 20 kč (nemusí to být přesně 20 kč)

Str. 73

1,2 – děti si samy přečtou slovní úlohu, zapíší příklad a výsledek doplní i do odpovědi

               20 – 14 = 6                                       20 – 11 = 9

3 – děti podtrhnou správnou větu

4 – děti zakroužkují 2 čísla, tak, aby se jim lépe sčítalo – dvě čísla, která dají dohromady 10

5 – děti vybarví hvězdičky s čísly vždy o 2 menšími – čísla sudá

6 – děti vybarví mráčky s čísly vždy o 2 menšími – čísla lichá

Str. 74

1-4 – slovní úlohy – prosím tyto úlohy dětem čtěte, děti zpaměti vypočítají a výsledek zapíší do rámečku

5 – děti si přečtou slovní úlohu, do rámečku doplní znaménko je větší/menší, a škrtnou čísla, pro která neplatí, že jsou větší než 13 (10,11,12)

6 – do prvního rámečku děti doplní libovolné číslo pro které platí nerovnost, do řádku pak další 3 řešení

7 – děti doplní, o kolik se čísla liší, vypočítají odčítáním nebo dopočítáváním (viz. výše)

9 – děti doplní znaménka je větší, je menší

10 – procvičování pamětného počítání

11 – děti spojí body vždy podle barevného nákresu nahoře

               Červený s modrým, modrý se zeleným, zelený se žlutým, žlutý s černým

               Vznikne nápis   UMÍM POČÍTAT

S dětmi, které budou ve škole budou pracovat paní učitelky či vychovatelky, jejich rodiče prosím o procvičování čtení.