Učivo 27.4.-30.4.

Učivo 27.4. – 30.4.

On-line setkání  pondělí 27.4.

Čtvrtek 30.4.

Prosím ať si děti připraví prvouku, tabulku a fixu (případně papír). Děkuji.

 

Písanka – str. 8-11, nové písmenko F si s dětmi ukážeme při on-line setkání

 

Slabikář

Str. 81

 • Čtení – pohádka
 • S pomocí obrázků si děti pohádku dovypráví (dcera musela na trh prodávat, dlouho se nevracela, máma měla hlad, proto poručila hrnečku, ale zapomněla co říct, aby hrneček přestal vařit. Kaše se valila okny na náves, když se dcera vrátila a poručila: Hrnečku dost!
 • Děti doplní do vět chybějící slova

Ženu – dcera – hrneček – Hrnečku, vař!

Str. 82

 • Písmenko G
 • https://www.youtube.com/watch?v=s9WzJDppTfE
 • V básničce zakroužkovat písmenko G
 • Slabiky spojit do slov, prosím zeptejte se dětí, která slova neznají a vysvětlete jim jejich význam
 • 83, slabiky s G, případně ucebnice.online prostřední ikona IC – hvězdičky
 • Procvičování čtení slov a vět
 • Děti doplní do věty: Igor staví bagr. (psací G ještě nepsali, klidně mohou doplnit tiskace)

Str. 83

 • Procvičování čtení – po přečtení děti pojmenují zvířata na obrázcích. Prosím dávejte jim otázky k textu
 • Sloupeček – nácvik čtení slov obsahujících G, opět se prosím zeptejte, kterým slovům nerozumí a jejich význam jim vysvětlete

 

Matematika

Str. 57

1 – děti spočítají perličky a spojí náhrdelník se správným číslem

2 – děti namalují správný počet znaků

3 – děti spojí čísla od 1 do 20 (vzestupně)

4 – děti spojí čísla od 20 do 1 (sestupně)

5 – spočítají počet obrázků, zapíší a do prostředního čtverečku doplní znaménko je větší, je menší, rovná se

Str. 58

1 – děti najdou na číselné ose správné číslo, obtáhnou čárku a pod ni číslo napíší

2 – spočítají předměty a zapíší do rámečku počet

3 – děti doplní počet předmětů z cvičení 2 a doplní znaménko nerovnosti – je větší, je menší, rovná se

4 – v každém řádku škrtnou nejmenší a zakroužkují největší číslo

5 – doplní chybějící číslo v číselné řadě, některé řady jsem vzestupně, některé sestupně

Str. 59

1 – děti doplní znaménko nerovnosti a o kolik se čísla liší – pokud zvládnou, mohou spočítat odčítáním, jinak je nechte, ať si to ukáží na číselné ose na str. 58

2 – děti doplní znaménko rovnosti  – nerovnosti

3 – děti doplní libovolné číslo tak, aby zápis platil

4 – děti škrtnou čísla, pro která neplatí, že jsou větší než 16 (tj. 10,11,12,13,14,15,16) a doplní odpověď

5 – zapíší alespoň 3 čísla, pro která platí, že jsou větší/menší než dané číslo

6 – děti spočítají hodnotu mincí a doplní znaménko rovnosti – nerovnosti

7 – procvičování pamětného počítání (ideálně z hlavy, bez prstů a číselné osy)