Učivo 27. 4. – 30. 4. 2020

 V tomto týdnu se zaměříme na procvičování slovních druhů, jednoduché a složené slovesné tvary, zvratná slovesa. 
V matematice to budou početní operace do milionu a rýsování obdélníka.
Vlastivěda – opakování Velkomoravské říše , vznik českého státu
Pondělí 27.4.
Český jazyk

Učebnice str. 87/3 – doplnit vhodné předpony, napsat a nad slova číslicí určit slovní druh
Matematika
Učebnice 3. díl str. 4/7
Vlastivěda
Na středu si připravte odpovědi na otázky na str. 15. (odpovědi si můžete jednoduše napsat). Podívejte se na dějiny udatného národa českého:
Úterý 28. 4.

Český jazyk

Podívejte se nejdříve na tyto odkazy
https://www.youtube.com/watch?v=cUiVaPJhfPE 

Učebnice str. 88/1 – 2 sloupce – 1. jednoduché tvary, 2. sloupec složené tvary
Matematika
Učebnice str. 5/14
Přírodověda
Zopakovat si rostliny a živočichy rybníků
Můžeš si vyzkoušet, jak znáš živočichy rybníků: https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/4.rocnik/ekosystem-rybnik.html
Vysledek testu můžeš vyfotit a poslat mi.
Středa 29. 4.
Český jazyk
Učebnice str. 88/3 – doplnit, podtrhnout zvratná slovesa
Matematika
Učebnice str. 5/19 (1. – 4. příklad)
Vlastivěda
učebnice str. 16 – 17 a podívat se na odkazy:
Čtvrtek 30. 4.
Český jazyk
Můžete procvičovat slovesa. Vyhodnocení vyfoťte a pošlete. Každý luštitel bude mít hvězdičku. Nejlepšího luštitele čeká odměna:)
https://brumlik.estranky.cz/file/1055/slovesaa.htm  

Učebnice str. 88/4 – přepsat a jednou barvou vyznačit zvratné zájmeno a druhou barvou předložku se slovem
Matematika – geometrie
Učebnice str. 6/1 rýsování obdélníka, nezapomenout zapsat i rovnoběžné a kolmé strany.
 a pozorovat to, co jsme se v přírodovědě učili.
Ve středu se opět všichni uvidíme. Doučování budeme mít v úterý od 13:00hodin.