Učivo 30.3.-3.4.

Učivo 30. 3. – 3. 4.

Písanka – str. 32-35

 • Prosím na str. 33 dejte pozor na správné napojování písmenek
 • Na str. 34 děti doplní vhodné barvy (první řádek jen opíší, další doplňují)

Slabikář

Str. 66

 • Čtení vět – prosím ptejte se dětí na to, co četly (Kolik vody je v potoce? Aj.)
 • Puzzle – děti jednou barvičkou vybarví dvě slabiky téhož slova (jaro, slunce, voda, tráva, ptáci, včela, potok)
 • Podle textu děti domalují mašle na pomlázky
 • Tajenka –

Str. 67

 • Čtení vět – prosím opět se dětí ptejte, co četly, dávejte otázky k větám
 • Podle vět děti dokreslí kuličky do váčku, jsou označeny prvním písmenem jména
 • Děti spojí hádanku s obrázkem (petrklíč, tulipán, pampeliška)
 • Povídání o venkovních aktivitách – to nechám na Vašem uvážení, nerada bych, aby bylo dětem líto, že mají omezený pohyb venku
 • Děti spojí stejné věty, opět se můžete ptát na to, co děti přečetly (Kdo skáče panáka?)

Str. 68 (69)

 • Písmenko Ř
 • https://www.youtube.com/watch?v=yMIpneX43gI
 • V básničce najít a zakroužkovat všechna Ř
 • Na str. 69 – čtení slabik, pokud máte ucebnice.online, prosím pusťte jim hvězdičky
 • Slabiky spojit do slov, nechte jim na to čas, ať to zkusí samy, ale pro někoho je to dost těžké
 • Čtení slov
 • Čtení vět, na ně navazuje věta k doplnění: Ulovil úhoře. (dole je nápověda)

Str. 69

 • Doplnit do slov: UVAŘÍ                               NAŘEŽE

NAVAŘÍ                             POŘEŽE

Pokud to bude možné, prosím popovídejte si s nimi o významu jednotlivých slov, jak se liší

 • Věty ke čtení – prosím opět si s nimi povídejte, o textu, jak Vám mohou pomoci, zvláště teď
 • Název pohádky – vypíší do rámečku tučná písmena: HRNEČKU VAŘ!
 • Sloupeček – čtení slov

 

MATEMATIKA

44/

1 – děti spočítají ozdoby na hrníčcích a spojí se správným číslem

2 – děti namalují 11 šipek, 12 hvězdiček….

3 – děti spočítají mince a zapíší počet korun

4 – psaní čísel – číslice umíme, to zvládnou za chvíli

 

45/

1 – děti dané číslo vyznačí na číselné ose – obtáhnou čárku a dopíší číslici na správné místo

2 – děti spočítají kusy nádobí a navzájem porovnají:

3 – děti škrtnou nejmenší číslo a zakroužkují největší – umí, mají rychle hotovo

4 – děti doplní znaménka je větší, je menší, rovná se – také umí, mohou se podívat na číselnou osu nahoře

46/

1 – děti doplní oba příklady

10+2                     10+1                     10+4

2+10                     1+10                     4+10

2 – dokreslit mince – desetikorunu, koruny a podle toho doplnit výsledek

3 – zakroužkovat chybějící střep – ten velký se dvěma srdíčky dole

4, 5 – prosím pomozte dětem přečíst zadání (obsahuje ě,ň)

6 – děti doplní = a výsledek, přepsání do sešitu neřešte, sešity mám u sebe, navíc se teprve učíme do nich psát

7 – děti libovolým způsobem ozdobí šátek

8 – vypočítat příklady – pokud můžete, dejte jim k dispozici číselnou osu, při sčítání skáčeme doprava