Učivo 30. 3. – 3. 4. 2020

Pondělí 30.3.
Český jazyk
Učebnice str. 81/1- napsat jen správný tvar
                       81/2 – napsat slova z hádanek a určit rod a vzor
Matematika
Učebnice str. 52
Obvod čtverce
Přepsat 1. růžový obdélník + vzorec pro výpočet
52/1,2
 
Přírodověda
Přečíst Ekosystém park str. 50 – 52
Úterý 31.3.
Český jazyk
Učebnice str. 81/3 – přepsat, doplnit i/y, číslem nad slovo označit slovní druh
Matematika
Učebnice str. 52
52/4, 5 každý obrazec udělat náčrt, pojmenovat vrcholy a zapsat si do náčrtu délky stran. Podle vzorce potom vypočítat obvod. 1 obrazec si vybrat a narýsovat.
Vlastivěda
Učebnice str. 11 -Naše nejstarší minulost v pověstech – přečíst
K tomu čítanka str. 98 – 101 – přečíst
Středa 1.4.
Český jazyk
Učebnice str. 81/4 a, b, c
Matematika
Učebnice str. 53/1 – jednoduchý zápis, výpočet, odpověď
                      53/3
Čtvrtek 2.4.
Český jazyk
Učebnice str. 81/5 – pozor!!! vždy nejdřív doplňte vzor, podle kterého- se skloňuje, teprve pak doplňte
Matematika
Učebnice str. 53/6 – 1. – 4. příklad + zkouška
                      53/8
Přírodověda
Ekosystém okolí lidských obydlí str. 53 – 55 přečíst
Pátek 3.4.
Český jazyk
Učebnice str. 82/11 rodiče budou diktovat pomalu diktát, děti budou nahlas odůvodňovat a teprve pak napíší.
Matematika
Učebnice str. 53/6 – 5. – 8.. příklad + zkouška
                      53/5 – jednoduchý zápis, výpočet, odpověď