Učivo 4.5.-7.5.

Učivo 4.5. – 7.5.

On-line setkání: úterý 5.5.

čtvrtek 7.5.

Děti ať si prosím připraví opět Prvouku a tabulku s fixou (nebo papír)

 

Písanka – str. 12 – 14 (nová písmenka si ukážeme při on-line setkání)

Slabikář

Str. 75

  • Básnička Hledání – děti zvládnou přečíst samy, kromě slova světě
  • Procvičování čtení
  • Jaká je tvoje maminka – čtení, děti ať zkusí odpovědět na otázky, celou větou
  • Doplní do věty, jak se maminka jmenuje a nakreslí její obrázek
  • Přání pro maminku

Str. 75

  • Básnička – obsahuje slova s měkkými slabikami, ve škole bychom se učili jednu z básniček na této dvojstraně zpaměti, podle vlastního výběru
  • Tajenka – maminky říkají zdrobněle

Adámku, Adélko, Kamilko, Jiříčku, Alenko, Lukášku, Davídku

Tajenka je MAMINKA

  • Na řádek děti doplní zdrobnělinu svého jména
  • Básničky – obsahují ě a měkké slabiky
  • Nácvik čtení slov

Str. 84

 

Matematika

Str. 60

1 – slovní úloha – prosím snažte se děti vést k samostatnému čtení zadání (obsahuje jen jedno slovo s měkkou slabikou)

Z – znázornění – dokreslí minci 10 a 7 malých po jedné

V – výpočet – 10 + 7 = 17

2 – podle příkladu děti doplní znázornění – desetikorunu a koruny a doplní výsledek

3 – děti vybarví, jakými mincemi je možné zaplatit 17 dukátů

4 – děti vyberou a vybarví 1 způsob, jak mohou zaplatit danou částku

5  – slovní úloha

Z – znázornění – zakreslí minci 10 a 9 malých po jedné a 9 škrtnou

V – výpočet – 19 – 9 = 10

6 – podle příkladu děti doplní znázornění – desetikorunu a koruny, pak škrtnou kolik ubírají a doplní výsledek

7 – děti vypočítají příklady, je možné pomoci číselnou osou

Str. 61

1 – sčítání do 20, toto už jsme si ukazovali, pokud přidají desítku, počet jednotek se nemění

2 – procvičování počítání, je možné použít číselnou osu

3 – počítání pomocí číselné osy – děti si vyznačí čísla z příkladu na číselné ose, při sčítání skáčeme doprava, a doplní výsledek do příkladu

4 – hledání rozdílů – horní větev na vrbě, skákající kapr, stonek (doutník) u rákosu, hrnek vlevo u vodníka, ve vodě pod vodníkem 2 a 3 čáry

5  – porovnávání stužek – nejkratší děti vybarví červeně a postupují podle návodu dole, nejdelší pak fialově

6 – příklady prosím ať děti nepřepisují, jen doplňte = a výsledek

7 – sčítání – první dva příklady tvoří desítku, děti ať je prosím dají do kroužku, nácvik pro sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

Str. 62

1 – počítání pomocí číselné osy – děti si vyznačí čísla z příkladu na číselné ose, při sčítání skáčeme doprava, a doplní výsledek do příkladu

2 – procvičování sčítání – příklady mají opět stejný počet jednotek

3 – děti doplní znaménka je větší, menší

4 – slovní úloha

Z – znázornění – prosím vajíčka různých hus zakreslit různými barvami, do jednoho řádku 10 vajec (např. v prvním řádku 10 modrých vajec, ve druhém řádku 3 modrá a 7 červených)

V – výpočet 13 + 7 = 20

5 – děti zakreslí dva příklady na sčítání, ve kterých sčítance prohodí

12 + 8 = 20                        9 + 11 = 20

8 + 12 = 20                        11 + 9 = 20

5 – děti dokreslí logickou řadu – usmívá se a 3 vlasy, mračí se a 2 vlasy….