Učivo 4.5. – 7.5. 2020

Pondělí 4.5.
Český jazyk

Učebnice str. 89/3 – doplnit, zapsat správné dvojice a do závorky připsat k příslovcím slovo protikladné
Můžete procvičovat slovesa. Opět můžete vyfotit a poslat. Za zaslané fota z minulého týdne chválím a píši si plus.
Matematika
Učebnice 3. díl str. 6/2, 7/1 – zkoušku jen ústně
Úterý 5.5.

Český jazyk

Učebnice str. 89/4a,b

Matematika
Učebnice str. 7/6
Vlastivěda
Učebnice str. 18-19  – Život za vlády prvních Přemyslovců
Středa 6.5.
Český jazyk
Učebnice str. 90/6
Matematika
Učebnice str. 8/11 – 1.-6. příklad
Přírodověda
Člověk a příroda – učebnice str. 70 – 71
Čtvrtek 7.5.
Český jazyk
Učebnice str. 90/7
Matematika 
Učebnice str. 8/12 (zkouška ústně)
                       8/13
Vlastivěda
Učebnice str. 20 – odpovědět  na otázky
Spolu se uvidíme tentokrát v pondělí a ve středu.