Učivo 4. týden v období nouze (duben)

Český jazyk – měli byste umět určovat u podstatných jmen všechny vzory rodu středního, ženského i mužského.Umět je skloňovat a používat. Tento týden bude opakování všech rodů na  str. v uč. 83 – 84. Při online hodině  probereme některá cvičení společně ústně..

Udělejte si test znalostí tohoto učiva : https://testi.cz/testy/cestina/urcovani-vzoru/
Matematika –  zeptám se zas na online hodině, zda jste porozuměli vzorcům obvodu a zkusíme společně některá cvičení.
 Vy se v následujícím týdnu zaměřte na str. 54 – 56.  Jsou tam cvičení různého typu a také slovní úlohy.
Do sešitu mi uděláte str. 54/12 první  3 příklady, str. 54/15  na folii a kontrola rodičů nebo ústně s rodičem, str.54/19 první 3 příklady, slovní úloha str.55/29, 56/ 32 do sešitu ZVO.
Ostatní slovní úlohy si proveďte ústně s pomocí papíru na výpočet.
 Upozorním na důležitost těchto cvičení 55/28 a 56/6. Rozhodně se na ně podívejte, vrátím se k nim při online hodině.
Vlastivěda- už se těším až mi řeknete co jste přečetli. Dalším tématem je Velkomoravská říše str.13-15. Přečtěte si text, udělejte si stručné výpisky do sešitu a nauč se otázky na str.14.
Ke studiu ti pomohou tyto odkazy :https://www.youtube.com/watch?v=pVNi–dqoiQ
Přírodověda –  str. 58 -59 , přečti si text , vypiš si několik vět, které považuješ za důležité.
Zkus si své znalosti ověřit na těchto
Prostuduj si tento odkaz a budeš všechno umět a znát. https://slideplayer.cz/slide/11380515/