Učivo 8. 6. – 12. 6. 2020

Pondělí 8.6. 

Český jazyk

Učebnice str.104/3 – cvičení napsat pouze v množném čísle a před podmět napsat ukazovací zájmeno.  (Ta) Stébla trávy se ve větru ohýbala. Barevně vyznačit.

Matematika 

Učebnice 3. díl str. 24/3, 24/ 4 – 1. – 4. příklad

Vlastivěda
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=44  

Přečíst str. 36 a odpovědět na otázky (odpovědi psát do sešitu vlastivědy)

1) Co byly křížové výpravy?

2) Kdo vedl husity po smrti Jana Žižky?

3) Kdo proti sobě bojoval v bitvě u Lipan?

4) Kdo se stal českým králem po bitvě u Lipan?


Úterý 9.6.

Český jazyk

Učebnice str. 104/4 – cvičení přepsat ( Než doplníte koncovku, určete si dobře rod a vzor podstatného jména).

Matematika
Učebnice str. 24/5 sečíst, kontrolu pouze ústně                     

25/7

Přírodověda
Učebnice str. 76/7. – 12. otázka do sešitu přírodovědy. Vyfotit a poslat mi.


Středa 10.6.

Český jazyk

Učebnice str. 105/1 cvičení neopisovat. Vypsat základní skladební dvojice, u souvětí i vzorce souvětí.

1. věta jednoduchá – navštěvovaly kamarádky

2.souvětí  V1, protože V2.  děvčata chodila, se usadila (děvčata)

Matematika

Učebnice str. 25/9 1. – 4. sloupec,  26/12

Čtvrtek 11.6.

Český jazyk

Učebnice str. 105/ 2, 105/ 3 – ústně a přečíst pečlivě modrý rámeček

Matematika

Učebnice str. 26/14

Vlastivěda
https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=45

https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=46 

Přečíst str.38 a do sešitu vlastivědy napsat odpovědi na otázky:

1) Který panovník získal přezdívku Pohrobek a proč?

2) Který panovník byl dosazen na český trůn, i když nebyl z panovnického rodu?

3) Co přinesla jeho vláda naší zemi?

4) Proč se nestal nástupcem Jiřího z Poděbrad některý z jeho synů?
Pátek 12.6.
Český jazyk

Učebnice str.105/4 – vyber si 10 vět, přepiš je a vyznač základní skladební dvojice.

Matematika
Učebnice str. 26/15 , 27/19 – 1. – 2. sloupec