Učivo 8.6. – 12.6.

On-line  úterý 9. 6.

                Čtvrtek 11. 6.

Písanka – str. 31 – 34

Slabikář

Str. 102

 • Procvičování čtení – opět prosím, dávejte dětem otázky k textu
 • Děti do rámečku nakreslí vílu nebo vodníka
 • Sloupeček – nácvik čtení, děti opět vybarví sloupeček podle sebehodnocení, platí co jsem psala minulý týden: děti samy zhodnotí, jak si myslí, že čtou a vybarví sloupeček s číslicí vedle obrázku – všichni jedničku, maximálně dvojku, prosím popovídejte si s nimi o důvodech, které je vedly k vybrání té či oné číslice. Zkuste je prosím navést – za tento rok zvládli skoro všechna písmena (vyjma q, x, w), o kolik víc znají slov (význam) apod. Pokud se nebudou hodnotit jedna, zeptejte se jich, s čím jsou nespokojeni, JESTLI SI MYSLÍ, ŽE SE SNAŽÍ. Pokud ano, je to to nejdůležitější. Každému se občas něco nepodaří, ale důležité je se snažit. Děkuji moc.

Str. 103

 • Procvičování čtení – prosím dávejte dětem otázky k textu, tuto pohádku můžete zkusit s dětmi převyprávět
 • Děti vyberou správné slovo a doplní větu

Soused byl chamtivý.                    Vodník byl spravedlivý.

Str. 104

 • Popletená básnička – procvičování čtení, děti ji opraví tak, aby byla pravdivá, mohou použít slova ze sloupečku
 • Písnička Skákal pes… – děti opraví chybná slova a napíší je na vedlejší řádky
 • Děti nakreslí obrázek k písničce

Str. 105

 • O Budulínkovi – procvičování čtení, pohádka není celá, děti ji mohou dovyprávět pokud ji znají, a dokreslí k ní postupně obrázky (obrázková osnova vyprávění), pokud ji neznají mohou se podívat na odkaz
https://www.youtube.com/watch?v=e2AWwQJNWxM
 • Děti do vět doplní slova podle textu nahoře

Str. 106

 • Pohádka o Červené karkulce – procvičování čtení, do rámečku děti dokreslí obrázek k pohádce

Str. 107

 • Říkanka – procvičování čtení
 • Ukázky z knížek – procvičování čtení, děti do rámečku doplní číslo podle knížky, ze které ukázka je

3  Povídání o pejskovi a kočičce

4  Maková panenka

 1. O zvědavém štěňátku
 2. Kosí bratři
 3. Ve sloupečcích jsou pohádkové dvojice, každou dvojici vybarví děti stejnou barvou

(např. vlk a kůzlátka modře, pejsek a kočička červeně atd.) barvy si děti určí samy

Matematika – sčítání s přechodem desítky  – modrý sešit

 • Ráda bych s dětmi sčítání s přechodem desítky začala s dětmi při úterní on-line hodině, v pondělí musím do školy, proto bude tento týden v úterý, pokud tedy můžete, matematiku v pondělí vynechte. Děkuji

Str. 4

1 – vysvětlení sčítání s přechodem desítky – přičítané číslo si rozložíme tak, že dopočítáme do 10 a to co zbyde, např.

 • 9 + 5         9 + 1 + 4              9 + 1 = 10 + 4 = 14

2 – děti použijí pro příklady vždy 2 barvy, toto cvičení bych s nimi ráda udělala v úterý

Str. 5

1– děti vždy rozloží druhé číslo – dopočítají do desíti a zbytek

Obsah obrázku text, bílá tabule

Popis byl vytvořen automaticky

2 – ukázka – pokud při sčítání prohodíme čísla, výsledek se nezmění

3– děti vypočítají příklady, pokud potřebují, mohou si pomoci číselnou osou, vedle napíší příklad s prohozenými čísly – výsledek se nezmění – označí příklad, který jim přišel lehčí

4 – sčítání pomocí číselné osy

Str. 6

1 – slovní úloha – prosím ať si děti přečtou samy, slovní úloha je znázornění, je zakroužkováno 10 kytiček

2– sčítání stejným způsobem jako na str. 4, děti budou vědět, na každý příklad použijí 2 barvičky

3- děti vypočítají příklad, mohou si pomoci číselnou osou, vedle sčítance prohodí, označí příklad, který jim přišel lehčí