Učivo 8.6. – 12.6.

On-line  úterý 9. 6.

                Čtvrtek 11. 6.

Písanka – str. 31 – 34

Slabikář

Str. 102

 • Procvičování čtení – opět prosím, dávejte dětem otázky k textu
 • Děti do rámečku nakreslí vílu nebo vodníka
 • Sloupeček – nácvik čtení, děti opět vybarví sloupeček podle sebehodnocení, platí co jsem psala minulý týden: děti samy zhodnotí, jak si myslí, že čtou a vybarví sloupeček s číslicí vedle obrázku – všichni jedničku, maximálně dvojku, prosím popovídejte si s nimi o důvodech, které je vedly k vybrání té či oné číslice. Zkuste je prosím navést – za tento rok zvládli skoro všechna písmena (vyjma q, x, w), o kolik víc znají slov (význam) apod. Pokud se nebudou hodnotit jedna, zeptejte se jich, s čím jsou nespokojeni, JESTLI SI MYSLÍ, ŽE SE SNAŽÍ. Pokud ano, je to to nejdůležitější. Každému se občas něco nepodaří, ale důležité je se snažit. Děkuji moc.

Str. 103

 • Procvičování čtení – prosím dávejte dětem otázky k textu, tuto pohádku můžete zkusit s dětmi převyprávět
 • Děti vyberou správné slovo a doplní větu

Soused byl chamtivý.                    Vodník byl spravedlivý.

Str. 104

 • Popletená básnička – procvičování čtení, děti ji opraví tak, aby byla pravdivá, mohou použít slova ze sloupečku
 • Písnička Skákal pes… – děti opraví chybná slova a napíší je na vedlejší řádky
 • Děti nakreslí obrázek k písničce

Str. 105

 • O Budulínkovi – procvičování čtení, pohádka není celá, děti ji mohou dovyprávět pokud ji znají, a dokreslí k ní postupně obrázky (obrázková osnova vyprávění), pokud ji neznají mohou se podívat na odkaz
 • Děti do vět doplní slova podle textu nahoře

Str. 106

 • Pohádka o Červené karkulce – procvičování čtení, do rámečku děti dokreslí obrázek k pohádce

Str. 107

 • Říkanka – procvičování čtení
 • Ukázky z knížek – procvičování čtení, děti do rámečku doplní číslo podle knížky, ze které ukázka je

3  Povídání o pejskovi a kočičce

4  Maková panenka

 1. O zvědavém štěňátku
 2. Kosí bratři
 3. Ve sloupečcích jsou pohádkové dvojice, každou dvojici vybarví děti stejnou barvou

(např. vlk a kůzlátka modře, pejsek a kočička červeně atd.) barvy si děti určí samy

Matematika – sčítání s přechodem desítky  – modrý sešit

 • Ráda bych s dětmi sčítání s přechodem desítky začala s dětmi při úterní on-line hodině, v pondělí musím do školy, proto bude tento týden v úterý, pokud tedy můžete, matematiku v pondělí vynechte. Děkuji

Str. 4

1 – vysvětlení sčítání s přechodem desítky – přičítané číslo si rozložíme tak, že dopočítáme do 10 a to co zbyde, např.

 • 9 + 5         9 + 1 + 4              9 + 1 = 10 + 4 = 14

2 – děti použijí pro příklady vždy 2 barvy, toto cvičení bych s nimi ráda udělala v úterý

Str. 5

1– děti vždy rozloží druhé číslo – dopočítají do desíti a zbytek

Obsah obrázku text, bílá tabule

Popis byl vytvořen automaticky

2 – ukázka – pokud při sčítání prohodíme čísla, výsledek se nezmění

3– děti vypočítají příklady, pokud potřebují, mohou si pomoci číselnou osou, vedle napíší příklad s prohozenými čísly – výsledek se nezmění – označí příklad, který jim přišel lehčí

4 – sčítání pomocí číselné osy

Str. 6

1 – slovní úloha – prosím ať si děti přečtou samy, slovní úloha je znázornění, je zakroužkováno 10 kytiček

2– sčítání stejným způsobem jako na str. 4, děti budou vědět, na každý příklad použijí 2 barvičky

3- děti vypočítají příklad, mohou si pomoci číselnou osou, vedle sčítance prohodí, označí příklad, který jim přišel lehčí

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close