Učivo 8.6. – 12.6 .

 

Čj učebnice s. 99/1, pracovní sešit s. 31 – 33

Matematika s. 62 – 64

Pro zájemce:

Prvouka s. 60 – 61

Při videoučení si probereme psaní vlastních jmen a procvičíme slovní úlohy na násobení a dělení. Přeji příjemné učení. Ještě vydržte:)