Učivo – Aj (do 31. března 2020) skupina paní učitelky Kolouchové i Miléřové

Lesson 9: What does Tom do in the afternoons and in the evenings?

Slovní zásoba: napsat do slovníčku slovíčka i věty, naučit
Učebnice: str.35-38
Pracovní sešit: 51 – 56
Odkazy k procvičení:
Denní program – slovní zásoba https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
V případě nejasností či potřeby vysvětlení neváhejte kontaktovat paní učitelky na jejich emaily (milerova@zsjak.czkolouchova@zsjak.cz)
Další učivo bude zadané na začátku dubna.