Učivo do 15.5.2020

Vážení rodiče, milé děti…😀

posílám vám úkoly na další týden……

Zde na jednom místě jsou i přílohy a  má videa k učivu do 15.5 2020

https://drive.google.com/drive/folders/100Oju4wGJxQuZgIoWIsfciqvSACPQA-z

Uvidíme se při našich dalších online výukách.💻😀 Pozvánky zašlu e-mailem. Těším se.

Myslím na vás, opatrujte se.❤️

Slabikář  do  str.87

Procvičování čtení slov a vět s  ď.ť,ň, dě,tě,ně

str.84, 85

 • procvičování čtení slov a vět s  ď, ť, ň

( ď,ť,ň vyvodíme ze zvuků zvířat, předmětů atd. – např…. ňaf, mňau, ťuk, ťuky ,ťapy,ďob,ďobe)

 • v textu si můžou nejprve ď,ť,ň vyznačit

 str.86, 87

 • procvičování čtení slov a vět s dě,tě,ně
 • v textu si můžou nejprve dě,tě,ně  vyznačit

( dě,tě,ně vyvodíme z názvů mláďat, zopakujeme si tak i prvouku – např.  jeh, ko, štěně..,
my jsme ti)

 • vyvození pomocí hádanek

Tříbarevné klubíčko, dostalo chuť na mlíčko (ko)

V louce chomáček, nohatý obláček. Po mámě pláče, hned zas skáče ( jeh)

 • vyvození pomocí písně „Já mám ko, vraný ko
 • vyvození pomocí plodů stromů ( str.87- napište věty : Jabloň má jablka, Třešeň má třeš, Meruňka má meruňky, Višeň má viš, Hrušeň má hrušky….)

Prosím, procvičujte čtení (hlavně)….v příloze posílám další texty k procvičování

Písanka 4 –  do str. 18

v příloze posílám stránky a má videa, která ukazují psaní nových písmen, procvičování opisu, přepisu slov a vět.

MATEMATIKA – do str. 65

 Opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Pomůcky, které můžeme využít  ( vyberte podle svých možností)

 • číselná osa
 • počítadlo
 • papírové peníze (desetikoruna a korunky 10 ks, papírová pětikoruna a dvoukoruna) pomocí papírových peněz demonstrujeme příklady
 • karty s čísly do 20
 • hromádky s různými předměty od deseti do dvaceti kusů
 • dále posílám odkaz na procvičování matematiky https://pocitejsam.cz/
  (Aplikaci vymyslel v této době tatínek dítěte z prvního stupně a podělil se o ni na fb.)

 

 • Opět  posílám odkaz na multimediální interaktivní učebnice

http://ucebnice.online/

 • online výuku pro žáky 1.ročníku, kde živé vysílání je každý všední den a v sobotu od 9:00.

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/

 • Česká televize na ČT2    vysílá unikátní pořad nazvaný UčiTelka.
  Každy den od 9.00 startuje vyučování. Každý učební blok trvá třicet minut a je určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka.

Česká televize spustila web pro žáky, učitele i rodiče. https://edu.ceskatelevize.cz/