Učivo do 17.4.2020

Milé děti, vážení rodiče,

    zasílám učivo do 17.4.2020….( vždy je zveřejněno i na našich stránkách třídy)
Předem bych chtěla poděkovat za fotky velikonočních výrobků ( fota zde:https://drive.google.com/drive/folders/1Bk4LgYVGYYfr8t1hbhFsj_t7VGsRnY78)
Potěšila mě i naše další videokonference.Odkaz na další pošlu.
Přeji hodně sil, opatrujte se, moc na vás myslím.
S pozdravem
H.Černá

UČIVO do 17.4
Slabikář  str. 72, 73 a 76

– Opět doporučuji registraci na  https://ucebnice.online/ 

– Písmenko CH–  posílám odkaz na youtube na pořad Abécédé s Michalem, který se
věnuje právě písmenku ch.

– str. 72
– básnička – najít a zakroužkovat všechna písmenka ch, Ch
– přeskočit na str. 73 – domeček – čtení slabik
– pod obrázkem slabiky – hledáme a spojujeme do slov ( řešení v příloze)
– procvičování čtení ( najděte slovo, které do věty patří a rámeček vybarvěte stejnou
barvou)
– dole doplnit psace větu na otázku – Co seje Jiřina? ( Jiřina seje hrách.)
–  str. 73
– příběh pro zasmání – procvičování čtení
– cvičení trojúhelník – vybrat a podtrhnout vhodné slovo
– procvičování čtení (Naše chata)
– boční proužek – procvičování čtení
– Doplňovačka H, nebo CH? ( řešení v příloze)
–  str. 74 a 75 vynecháme, protože svátek matek je až za měsíc, vrátíme se 
–  str. 76
– seznámení s pojmem rým
– rýmy- šprýmy – přečíst a vyhledat slova, která se rýmují ( řešení v příloze)
– boční sloupeček – procvičování čtení (slova se rýmují)
– cvičení trojúhelník –vybrat vhodné slovo, spojit čarou
– básnička ( dobrovolníci se jí naučí- trénují paměť)
– ? – vyber slovo, které patří k obrázku
– prosím procvičujte čtení (hlavně)

PÍSANKA 3 –  do str. 40
– v příloze e-malu posílám mé video, které ukazuje psaní písmene K a E

MATEMATIKA – do str. 51
Sčítání do 15 ( Sčítání typu 11+2, 2+11,12+2,2+12, 13+1, 1+13,11+4, 4+11)

Pomůcky, které můžeme využít ( vyberte podle svých možností)
– číselná osa
– počítadlo
– papírové peníze (desetikoruna a korunky 10 ks, papírová pětikoruna a dvoukoruna)
pomocí papírových peněz demonstrujeme příklady
– karty s čísly do 20
– hromádky s různými předměty od deseti do dvaceti kusů
– v příloze posílám vytvořené tabulky pro pozorování, kde můžou děti spatřit pravidlo při
sčítání 3+2= 5
13+2=15

Níže posílám odkazy na Matýskovu matematiku, kde je látka dobře vysvětlena.


Dále jste se ptali na prvouku, kterou jsem nechala na dobrovolném vypracování 
PRVOUKA na https://ucebnice.online/ (Já a můj svět)
– jsou krásná videa a obrázky, všechna cvičení zdokumentována

str. 49,50,51
– stromy a keře na jaře – doplnit písmena do neúplných slov
– jaro na statku – pojmenujte a vybarvěte zvířátka na obrázcích, doplňte písmena do
neúplných slov
– svátky jara – doplnit písmena do jarních obrázkových vět, obrázky, které do vět nepatří
škrtnout.

– Opět  posílám odkaz na multimediální interaktivní učebnice

Media Creator Web Viewer


– online výuku pro žáky 1.ročníku, kde živé vysílání je každý všední den a v sobotu od
9:00.
https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/
– Česká televize na ČT2    vysílá unikátní pořad nazvaný  UčiTelka .
Každy den od 9.00 startuje vyučování. Každý učební blok trvá třicet minut a je určen vždy
pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů
z produkce Déčka.
Česká televize spustila web pro žáky, učitele i rodiče. https://edu.ceskatelevize.cz/