Učivo do 22.5.2020

UČIVO do 22.5.

Vážení rodiče, milé děti…😀

posílám vám úkoly na další týden……

Zde na jednom místě jsou i přílohy a  má videa k učivu do 22.5. 2020

https://drive.google.com/drive/folders/105o96OMh6vYeuZ64yalsnp84KC67QcIT
Uvidíme se při našich dalších online výukách.💻😀 (19.5. a 21.5.)
Myslím na vás, opatrujte se.❤️

Slabikář  do  str.91

Procvičování čtení slov a vět se slabikami di, ti, ni, dy, ty, ny

str. 88, 89

 • procvičování čtení slov se slabikami di, ti, ni, dy, ty, ny

 

str. 90

 • procvičování čtení předložek a slov
 • rozdíl mezi slovy ( zvoní X zvony, vrátí X vraty, kořeny X koření…)
 • spojit čarou obrázek se správnou větou
 • jména dětí oddělit čarou
 • procvičování čtení

str. 91

 • procvičování čten
 • do rámečku nakreslí ovoce, které mají rádi

Prosím, procvičujte čtení (hlavně)….v příloze posílám další texty k procvičování

Písanka 4 –  do str. 22

 

MATEMATIKA – do str. 69

 Opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Pomůcky, které můžeme využít  ( vyberte podle svých možností)

 • číselná osa
 • počítadlo
 • papírové peníze (desetikoruna a korunky 10 ks, papírová pětikoruna a dvoukoruna) pomocí papírových peněz demonstrujeme příklady
 • karty s čísly do 20
 • hromádky s různými předměty od deseti do dvaceti kusů

str. 66

 • počítání pomocí číselné osy, při odčítání se vracíme doleva
 • doplňování tabulek
 • doplňování znamének větší, menší
 • doplňování znamének +,-
 • procvičování pamětného počítání

str. 67

 • vypočítat příklad a výsledek porovnat s číslem vedle
 • doplňování tabulky – slovní úlohy o nakupování ( pozor, aby příklady nebyly s přechodem desítky)
 • dokreslit správný počet
 • najít chyby, opravit, napsat správný výsledek
 • vypočítej příklady
 • dokreslit šikmé čáry podle šipek

str. 68

 • slovní úloha – do rámečku doplní všechny možnosti
 • slovní úloha – Z-  znázorní (děti jednou barvou zakreslí květák, další barvou zelí, 10 značek v jedné řadě a pak pokračují v řadě druhé) V – výpočet 16 + 4 = 20
 • doplnit řešení do rámečků
 • se zelenou krychlí spojit menší čísla než je 12
 • se zelenou krychlí spojit čísla větší než je 16 ( menší než 8) a pak vypsat do prostředního sloupečku čísla, která jsou řešením obou příkladů
 • procvičování pamětného počítání

str. 69

 • slovní úloha, na linku napsat výpočet …lépe 7+3+6, protože 7+3=10
 • vypočítat příklady 5+9+5=……nejprve dát do kroužku čísla, jejichž součet je 10
 • doplnit do lampičky čísla, aby vyšel součet dole
 • vypočítat příklady 5+5+5+5 = , 20-2-2-2 = …
 • vybarvit lampičku, která by měla svítit

Prvouka str.59,60

 • orientace v čase
 •  hodiny – procvičíme na online hodinách, připravte si papírové hodiny

https://pocitejsam.cz/
https://www.matika.in/cs/#1

https://skolakov.eu/