Učivo do 25.6.

Učivo 22.6. – 25.6.

On-line: Pondělí a středa – prvouka

Písanka str. 39,40

Slabikář – rozepíšu aktivity do konce slabikáře, samozřejmě je nemusíte dělat, ráda bych poprosila, aby děti pravidelně procvičovaly čtení i během letních prázdnin, alespoň 2x týdně. Moc děkuji.

Str. 114

 • Malina – procvičování čtení
 • Doplňování chybějících slabik do slov – v jednotlivých paprscích sluníčka se skrývají názvy lesních plodů, vždy od vnějšího kraje paprsku ke středu – borůvky, bedly, brusinky, šišky, muchomůrky, hřiby, ostružiny, maliny, jahody, houby
 • Les – procvičování čtení
 • Muchomůrka – procvičování čtení
 • Do obdélníčku si děti mohou nakreslit muchomůrku červenou
 • Sloupeček – nácvik čtení slov – ve škole bychom mluvili o houbách, jedlých a jedovatých, v prvouce máme toto téma také, ráda bych se mu věnovala při jedné z online hodin

Str. 115

 • Hádanky – procvičování čtení, řešení je na obrázku
 • Skládání slov – v rámečcích jsou slabiky, které dávají dohromady slova, děti vybarví jednou barvičkou slabiky jednoho slova – ještěrka-mravenec-kukačka, medvěd-liška-vrabec, srnec-komár-jelen
 • Lesní škola – procvičování čtení
 • Která zvířátka žijí v lese? – názvy zvířat jsou napsaná pozadu, děti mohou škrtnout zvířata, která v lese nežijí
 • Hádanky – mrak, drak, frak (co je to?), rákos, Eliška

Str. 116

 • Hádanka – procvičování čtení – les
 • Na kterých stromech rostou šišky? – děti přečtou a škrtnou stromy, na kterých šišky nerostou
 • V každé vědě se skrývá jeden název jehličnatého stromu:

JEDL Emil maso?                            Dej LiBOROVI CEler.

 • Z výšky rovnou na nos lišky – procvičování čtení
 • Obrázky stromů – pojmenujeme si při on-line hodině

Str. 117

 • Duha – procvičování čtení
 • Děti vybarví obdélníčky u slov, označujících stromy

Str. 118

 • Hádanka – ROK
 • Týden – děti opíší názvy dnů v týdnu
 • Děti si přečtou věty a doplní správné číslo:

4 roční období.

Rok má 12 měsíců.

Měsíc má 4 týdny.

Týden má 7 dní.

 • Děti si přečtou slova a podtrhnou je podle toho, ke kterému ročnímu období patří (nápověda obrázky nahoře) jaro – zeleně, léto – žlutě, podzim – hnědě, zima – modře
 • Procvičování čtení – do rámečků děti mohou dokreslit obrázek patřící k danému ročnímu období
 • V řádcích jsou napsané názvy měsíců, děti jednotlivá slova oddělí čarou

Str. 119

 • Básnička – procvičování čtení
 • Tajenka – děti se řídí obrázky
Obsah obrázku text, bílá, různé, velké

Popis byl vytvořen automaticky
 • Básnička – procvičování čtení

Matematika

Str. 9

1 – děti doplní rozklad druhého čísla a sečtou

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

2 – děti dokreslí do pokladniček tolik korun, aby v nich bylo přesně 10 kč, zbylé mince nakreslí vedle a spočítají. Řídí se počtem korun nahoře na obrázku

3 – děti vypočítají, pokud potřebují, mohou použít číselnou osu

4 – děti si pečlivě přečtou zadání a dokreslí do pokladniček správný počet mincí, začínají druhou pokladničkou

 1. 4 kč               2. 8kč                   3. 3 kč                  4. 11 kč

Str. 10

1 – děti si přečtou slovní úlohu, spočítají (znázornění pomůže) a doplní výsledek

2 – děti vybarví barevně puntíky podle příkladu, zapíší rozklad a vypočítají

               6 + 6 =     6 + 4 + 2 = 12

               6 + 9 =     6 + 4 + 5 = 15

               6 + 7 =     6 + 4 + 3 = 13

               6 + 8 =     6 + 4 + 4 = 14

3 – děti vypočítají příklad, obrátí sčítance a označí příklad, který se jim lépe počítal

4 – děti doplní na prázdnou strnu notýsku počet jedniček podle příkladů pod notýsky

Vážení a milí rodiče, ráda bych Vám poděkovala za trpělivost a snahu. Je mi moc líto, že náš první ročník byl takto pokažený, že si děti nemohly užívat společnost svých spolužáků a akce, které jsou spojené s koncem školního roku a na které se vždycky těší.

Přeji Vám krásné léto.

Adéla Pavelcová