Učivo do 8.4.2020

Vážení rodiče, milé děti…

    posílám vám úkoly na další týden……

Příští týden máme Velikonoce.

Kdo bude chtít, může vytvořit nějakou velikonoční dekoraci, namalovat velikonoční vajíčko, slepičku, zajíčka atd.( technika je volná, nechám pracovat vaši fantazii a tvořivost)

Fotky výtvorů pak můžete posílat na můj e-mail a já je pak zveřejním na našich stránkách třídy.

Moc děkuji za milá psaní a fotky, které vystihují  jak trávíte tento čas.
Měla jsem velkou radost i z naší první videokonference. 🙂

Abychom se mohli opět vidět a slyšet je  naplánována další.
Pozvánku jsem již odeslala na e- maily.

Pohodové Velikonoce a hodně zdraví přeje H.Černá

 UČIVO do 8.4

Slabikář  str. 68 – 71

 

 • Písmenko Ř–  posílám odkaz na youtube na pořad Abécédé s Michalem, který se věnuje právě písmenku ř.

https://www.youtube.com/watch?v=yMIpneX43gI

– str. 68

 • básnička – najít a zakroužkovat všechna písmenka ř,Ř
 • přeskočit na str. 69 – domeček – čtení slabik
 • pod obrázkem slabiky – hledáme a spojujeme do slov
 • procvičování čtení –  U řeky Ohře
 • dole doplnit psace větu na otázku – Co ulovil rybář? ( Ulovil  úhoře.)

–  str. 69

 • doplnit slova ( u- vaří, na- vaří, na- řeže, po- řeže)
 • procvičování čtení J Táta vaří
 • boční proužek – procvičování čtení
 • luštěnka HRNEČKU VAŘ, zbylá písmenka ( krupice, kaše)

–  str. 70

 • básnička( hádanka – kuchař)
 • podtrhnout věci, které potřebuje kuchař
 • přesmyčka – v každém řádku složit a na řádek zapsat povolání ( malíř, rybář, lékař, sadař, kapsář)
 • básnička ( hádanka – učitelka)

–  str. 71

 • procvičování čtení …Budka – děti můžou pohádku vyprávět
 • přečíst a najít chyby
 • doplnit do slov háčky a čárky a do rámečku nakreslit (tele)

prosím procvičujte čtení (hlavně)

Písanka –  do str. 37
do e-malu posílám odkaz na video, které ukazuje psaní písmene ř,Ř ( přidat háček)

MATEMATIKA – do str. 48

Sčítání a odčítání do 15  ( Sčítání typu 10+5, odčítání typu 15-5, sčítání typu 4+10, odčítání typu 14 -10)

Pomůcky, které můžeme využít ( vyberte podle svých možností)

 • číselná osa
 • počítadlo
 • papírové peníze (desetikoruna a korunky 10 ks, papírová pětikoruna a dvoukoruna) pomocí papírových peněz demonstrujeme příklady
 • karty s čísly do 20

Níže posílám odkazy na Matýskovu matematiku, kde je látka dobře vysvětlena.

Sčítání typu 10+2

str.46

Pomocí papírových peněz demonstrujeme příklady … cv.1, 2

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-29/

Odčítání typu 15-5

str.47

Pomocí papírových peněz demonstrujeme příklady …cv.1, 2,3, 5, 6

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-7/

cv.4    číselný rozklad na desítky a jednotky

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-9/

Sčítání typu 4+10, odčítání typu 14 -10

Str. 48

 • Opět  posílám odkaz na multimediální interaktivní učebnice

http://ucebnice.online/

 • online výuku pro žáky 1.ročníku, kde živé vysílání je každý všední den a v sobotu od 9:00.

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/

 • Česká televize na ČT2    vysílá unikátní pořad nazvaný UčiTelka.
  Každy den od 9.00 startuje vyučování. Každý učební blok trvá třicet minut a je určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka.
 • Česká televize spustila web pro žáky, učitele i rodiče.

https://edu.ceskatelevize.cz/