Učivo do 3.4.2020

Vážení rodiče a milé děti…. posílám učivo na další týden.

Doufám, že nám vyjde i naše videokonference 💻😀
Moc pozdravuji a myslím na vás!

Opatrujte se!❤️

H.Černá

Slabikář str. 64 – 67

Písmenko ž – posílám odkaz na youtube na pořad Abécédé s Michalem, který se věnuje právě písmenku ž.

– str. 64

– básnička – najít a zakroužkovat všechna písmenka ž
– přeskočit na str. 65 – domeček – čtení slabik
– pod obrázkem slabiky – hledáme a spojujeme do slov
– doplnit do rámečků slova žije (užije, dožije) živí (neživí, uživí)
– procvičování čtení – Ježek
– dole doplnit psace větu – Ježek loví v noci.

– str. 65

– procvičování čtení….Užovka

– děti podtrhnou správné slovo. Žížala je růžová. Užovka loví žáby.

– procvičování čtení – žába, do rámečku dokreslit, koho se žáby bojí (např. čápa)

– boční proužek – procvičování čtení

– rozpočítadlo – některé děti zvládnou přečíst samy (obsahuje ě)

– str. 66

– procvičování čtení.. Začíná jaro

– puzzle – složit slova ze slabika a rámečky vybarvit ( ja- ro, slun-ce, vo- da, trá-va, ptá- ci, vče- la, po- tok)

– procvičování čtení…. Jaké byly u nás Velikonoce, pak podle textu dokreslit mašle na pomlázky

– dopsat slova do vět ( Velikonoce, pomlázky, vajíčka, mašle)

– doplnit tajenku ( mazanec)

– str. 67

– procvičování čtení …Kuličky, pak podle textu dokreslit do pytlíků kuličky

– procvičování čtení …Rozpočítadlo

– sova – vyluštit rébusy a čarou spojit se správným obrázkem ( petrklíč, pampeliška, tulipán)

– míček- čarou spojit stejné věty

prosím procvičujte čtení (hlavně)

Písanka – do str. 34

MATEMATIKA – do str. 45

Počítáme do 20

Dobré je dětem vyrobit číselnou osu …. nebo pokud mají děti doma pravítko, ukažte dětem na pravítku.

image.png

– str. 42

– dukáty dát do jednoho kroužku po deseti, dopočítat zbytek (máme označeny desítky a jednotky)

14 12

16 20

10 děti dokreslí 18 dukátů – deset do kroužku, 8 vedle

– str. 43

1. spočítat počet dukátů ve sloupečku, zapsat výsledek do rámečku

2. vybarvit kuličky podle počtu v rámečku – první řadu (desítku vždy celou)

U posledního počitadla zapsat podle vybarvených kuliček

3. rozdělit na desítky a jednotky

12 – 1D, 2J 1D,3J – 13

14 – 1D, 4J 1D, 6J – 16

11 – 1D, 1J 1D, 0J – 10

15 – 1D, 5J 1D, 7J – 17

18 – 1D, 8J 1D, 9J – 19

20 – 2D, 0J 2D, 0J – 20

10 – 1D, 0J 0D, 8J – 8

17 – 1D, 7J 1D, 1J – 11

– str. 44

1. spočítat ozdoby na hrníčcích a spojit se správným číslem
2. namalovat 11 šipek, 12 hvězdiček, atd.
3. spočítat mince a zapsat počet korun
4. psaní čísel

– str. 45

1. vyznačit číslo na číselné ose – obtáhnou čárku a dopsat číslici na správné místo

2. spočítat kusy nádobí a navzájem porovnat

3. zaškrtnout nejmenší číslo a zakroužkovat největší

4. doplnit znaménka je větší, je menší, rovná se

S pozdravem

H. Černá