Učivo na dny mimořádného volna

Dobrý den, připravila jsem obsah učiva, které mají žáci zadáno na dny mimořádného volna. Toto učivo je připraveno

k samostatnému domácímu studiu zhruba do konce příštího týdne. Protože se zdá, že volno bude ještě prodlouženo,

koncem příštího týdne bych zde zadala další látku k nastudování a opakování učiva. Pokud budete mít jakékoliv dotazy,

obracejte se na mne buď telefonicky nebo na mail. Přeji dětem i vám hodně zdraví  Meruňková

Obsah učiva na dny mimořádného volna

Přírodověda

Vlepit obrázek kostry, kterou dostali, do sešitu, popsat ji.

Učebnice str. 57 – 58 : přečíst a provést stručný zápis do sešitu

 

Vlastivěda

Učebnice str. 21 – 24: přečíst, provést zápis

 

Matematika

Učebnice str. 45, 57 a 58 – procvičovat učivo

Geometrie str. 46 a 47

 

Český jazyk

Učebnice str. 90 – 96: do školního sešitu psát jen cvičení, ve kterých se doplňuje

Pracovní sešit str. 9 – 11