Učivo na dny od 1. 6. do 5. 6.

       Vážení rodiče a milé děti,

posílám vám učivo na dny od 1. 6.  do 5. 6.

Protože tento týden začíná  ,,Mezinárodním dnem dětí“,

 nechám děti rozhodnout, které cvičení (jak z Čj, tak z M ) chtějí vypracovat písemně, které ústně.

Český jazyk

Strana 52 až 55

Číst, číst, číst,…….

Matematika

Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

Učebnice str. 28, 29, 30.

Prvouka

Učebnice str. 50  přečíst

   Hezký týden Ivana Zlatohlávková.