Učivo na dny od 11.5. do 15.5.

Vážení rodiče a milé děti,

posílám vám  učivo na dny od 11.5. do 15.5.

Český jazyk

Opět i tento týden budeme opakovat vyjmenovaná slova a slovní druhy.

Slovní druhy- vyjmenovat – opakovat.

Učebnice str. 40 cvičení 1 b, c doporučuji ústně

Učebnice str. 41 cvičení 1, 2, 3 doporučuji ústně

Učebnice str. 41 cvičení 4  a)  v jednotlivých větách určit slovní druhy

  1.   b) u podstatných jmen určit pád, číslo a rod

Učebnice str. 41 cvičení 5 písemně – nad každé slovo napsat číslo slovního druhu

Učebnice str. 43 cvičení 3 písemně

Číst, číst, číst,…….

Matematika

Násobení násobků deseti.

Učebnice str.19, 20, 21.

Doporučuji str. 19 cvičení 1, 2, 3, 4, 5, 8 ústně

cvičení 4 – psát pouze výsledky

Doporučuji str. 20 cvičení 7, 8, 9 ústně, cvičení 10 písemně

Doporučuji str.21 cvičení 11, 12, 14, 16 ústně, ostatní písemně (psát pouze výsledky)

Stále procvičovat dělení se zbytkem.

Prvouka

Učebnice str 44, 45.

 

Opakování z čj:

 

  1. Rozděl podstatná jména a napiš podle rodu. Nakonec ke každému rodu jedno slovo vymysli.

Rohlík, světlo, lampa, hrnek, pes, kočka, jehně, myš, okno

Mužský rod                                           ženský rod                                    střední rod

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————

  1. Ke každému podstatnému jménu připiš přídavné jméno:

__________________rohlík,                 ________________kočka,      __________________okno                   ________________myš

__________________pes                     ________________jehně

  1. Podtrhni zájmena:

Modrý, já, hroch, nos, my, kdo, talíř, auto, někdo, počítač, tabule, budík, víčka, křídlo, lavice, velký, smutný, ona, rychlá, vy, náš, tvůj, topení, můj, pastelka

  1. Podstatná jména podtrhni rovně, slovesa vlnovkou:

Děti píšou.      Chlapec utíká.     Voda teče.     Světlo svítí.     Sníh padá.     Dívka píše.      Pes štěká.       Slunce svítí.     Babička plete.       Vítr fouká.         Děda spí.

  1. Napiš 4 podstatná jména, 4 přídavná jména, 4 zájmena, 4 číslovky, 4 slovesa :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Až děti doplní, prosím poslat (Whats App, Email). Děkuji.

Příjemný příští týden Ivana Zlatohlávková.