Učivo na dny od 18.5. do 22.5.

Vážení rodiče a milé děti,

posílám vám učivo na dny od 18.5. do 22.5.

Český jazyk

Zase nás čeká opakovaní vyjmenovaných slov a slovních druhů.

Vyjmenovaná  slova po b , l a m – vyjmenovat – opakovat.

Učebnice str. 44 cvičení 2 doporučuji ústně, cvičení 4 písemně

Učebnice str. 45 cvičení  2, 4, 5 doporučuji ústně

Učebnice str. 46 cvičení 1  b)  doporučuji ústně

  1. c) alespoň 5 vět napsat  (vymyslet)

Učebnice str. 47 cvičení 2 písemně – v první a druhé větě napište nad každé slovo- číslo slovního druhu

Číst, číst, číst,…….Budu se ptát, kterou knihu čtete.

 

Matematika

Dělení násobků deseti jednocifernými čísly. Porovnávání úseček –střed úsečky

Učebnice str. 22, 23, 24.

Doporučuji str. 22 cvičení 1, 2, 3,  5, ústně

cvičení 4 – psát pouze výsledky

Doporučuji str. 23 cvičení 6, 7, 9, 10, 11, 12 ústně, cvičení 8 písemně(stačí pouze výsledky),

str. 24   Střed úsečky pomocí proužku papíru – 3. ročník YouTube

Stále procvičovat dělení se zbytkem.

 

Prvouka

Učebnice str. 46 – umět vyjmenovat obilniny, okopaniny, luskoviny.

 

Krásný příští týden Ivana Zlatohlávková.