Učivo na dny od 20.4 do 24.4.

Vážení rodiče a milé děti,

 

posílám VÁM učivo na dny od 20.4 do 24.4.

Český jazyk

Slovesa – procvičovat  (osoba, číslo, čas, infinitiv)

Slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod)

Napsala jsem cvičení za ,,učivo“ (doporučuji na opakování).

 

Vyjmenovaná slova- doporučuji cvičení v učebnici např. str.31 – 35 (opět)- třeba ústně

Číst, číst, číst,…….

 

Matematika

– procvičovat dělení se zbytkem

-učebnice str. 12, 13, 14

Doporučuji cv. 22,24, 29,36 písemně, ostatní cvičení ústně.

 

Prvouka

Učebnice str 37. Doporučuji přečíst i článek v ,,Čítance“.

 

Všechny VÁS  zdravím  Ivana Zlatohlávková.

 

 

 

Určování slovních druhů, na každý den je jedna věta.

 

Náš tatínek čte noviny.

 

Na malé zahrádce kvetou červené tulipány.

 

Moje nové kolo stojí před domem.

 

Ta tvoje modrá aktovka je hezká.

 

Rodiče mají radost z výborných známek.

 

 

U podstatných jmen určete jejich pád, číslo a rod.

  pád číslo rod
mezi stromy      
u hřiště      
v zahradě      
vidím štěně      
Chlapci!      

 

U sloves urči jejich osobu, číslo, a pád.

  osoba číslo čas
čtu      
nakreslíte      
spali      
píšete      
cvičili jsme      

 

 

Zapiš správně tvary sloves do tabulky.

Infinitiv 1.osoba číslo jednotné
psát  
  čtu
  nakreslím
dělat  
poslouchat  
  svítím
  chodím
  cvičím
chodit  
uklízet