Učivo na dny od 25.5. do 29.5.

       Vážení rodiče a milé děti,

posílám vám učivo na dny od 25.5.  do 29.5.

Český jazyk

Budeme opakovat vyjmenovaná slova  a slovní druhy.

Vyjmenovaná  slova po  b , l a m.

Učebnice str. 48 cvičení 5, 7, 8, 9 doporučuji ústně, cvičení 6 písemně

Učebnice str. 49 cvičení   2 (určit slovní druhy), 4b, c doporučuji ústně, cvičení

                                                 cvičení – 3 písemně

 Učebnice str. 50 cvičení 1, 2, (určit slovní druhy)    3, 5 doporučuji ústně 

                             cvičení   4  písemně 

Učebnice str. 51 cvičení1, 2, 4 doporučuji ústně 

                           cvičení    2 a) písemně

                                         2 b) doporučuji ústně 

Číst, číst, číst,…….

Matematika

Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

Učebnice str. 25, 26, 27.

Doporučuji str. 25 cvičení  1, 2, 3,   ústně

                             cvičení 5 – písemně

Doporučuji str. 26 cvičení 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 ústně,

cvičení 9, 12 písemně (stačí pouze výsledky), 

str. 27   cvičení 15, 18, 19 doporučuji písemně, ostatní cvičení ústně.

Prvouka

Učebnice str. 47   přečíst

           Pohodový příští týden Ivana Zlatohlávková.