Učivo na dny od 4.5. do 7. 5.

Vážení rodiče a milé děti,

posílám vám učivo na dny od 4.5. do 7.5.

Český jazyk

Tento týden budeme opakovat vyjmenovaná slova, slovní druhy  a  podstatná jména.

Slovní druhy- vyjmenovat – opakovat.

Učebnice str. 38 cvičení 2, 3 doporučuji ústně

Učebnice str. 38 cvičení 5   a) určit v jednotlivých větách slovní druhy

b) u podstatných jmen určit pád, číslo a rod

Učebnice str. 38 cvičení 4 písemně – nad každé slovo napsat číslo slovního druhu

Vymyslet a napsat větu na slova  ,,násobil, ozdobil, vyrobil, bible,biograf,biologie, bizon, biskup“

Učebnice str. 39 cvičení

Číst, číst, číst,…….

Matematika

– procvičovat dělení se zbytkem

-učebnice str. 17, 18,

Doporučuji  str. 17 cv. 51, 52, 53, 54 písemně, ostatní cvičení ústně

You Tube – Porovnávání úseček pomocí kružítka 3.ročník

Prvouka

Učebnice str 39, 40.      .

Příjemný prodloužený víkend Ivana Zlatohlávková.