Učivo na dny od 8. 6. do 12. 6.

       Vážení rodiče a milé děti,

posílám vám učivo na dny od 8. 6.  do 12. 6.

Český jazyk

Opakujeme :

Str. 56 cvičení 7 ,  str. 58 cvičení 3,  str. 61 cvičení 2b doporučuji písemně

 Str. 57 cvičení 10, str. 59 cvičení 2, str. 60 cvičení 4 doporučuji ústně

Nové učivo: Stavba věty jednoduché  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/stavba3.htm

  str. 106 – přečíst, cvičení 2 doporučuji písemně

Číst, číst, číst,…….

Matematika

Dělení mimo obor násobilek    https://skolakov.webnode.cz/nasobeni-a-delenimimoobornasobilek

Učebnice str. 32, 33, 34, 35.

Doporučuji písemně  :  str. 32 cvičení 5 (pouze výsledky), str. 33 cvičení 8, str. 34 cvičení13, str. 35 cvičení 19 a 22.

Ostatní cvičení ústně.

Prvouka

Učebnice str. 51, 52   přečíst

   Krásný týden Ivana Zlatohlávková.