Učivo na květen 4.C

4. 5. – 7. 5. 2020

Český jazyk -Probíráme slovesa- tento týden se zaměříme na čas budoucí str. 91 – 92
Opět si tyto stránky prostudujte,vyzkoušejte si to ústně – budeme spolu probírat na online hodině. Zkuste si vyčasovat modrou tabulku zpaměti a udělejte zápis do sešitu ze žluté tabulky. Str.92/4 napiš, doplň i,í,y,ý a pošli do Školy v pyžamu do nově vytvořeného úkolu.Dále je tam zadán úkol vyčasovat slovesa malovat a namalovat v budoucím čase. 
Matematika – Tento týden jste se seznámili s rovnoběžníky. Budeme s nimi pokračovat na str. 14 Rýsování rovnoběžníků. Přečtěte si tuto stránku, budeme to spolu probírat na online hodině. Procvičujte si tento týden početní operace na str. 12/3, str.13/7, 8, str.15/7. Napište, vypočítejte a pošlete na Školu v pyžamu.
Vlastivěda – Budeme pokračovat dál, ještě nás toho ve vlastivědě čeká hodně.Přečtěte si stránky 25, 26, 27, 28 Seznámíte se po přečtení se 4  osobnostmi – Jan Lucemburský, Karel IV.,Václav IV a  Zikmund Lucemburský. Připomeňte si, co všechno Karel IV. v naší zemi vybudoval a pokuste se odpovědět na otázky v této kapitole. Budeme si o  tom povídat při online hodině.Ke studiu ti pomůžou tyto odkazy plné zajímavých informací, úkolů a luštěnek. https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/lucemburkove-u-nas
https://docs.google.com/presentation/d/1RaGE6OviJvF6dxQ-yKs70jcrRBVCWQ4H5Gm_oF3DP9c/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

11. 5 . – 15. 5. 2020

Český jazyk Slovesa – čas minulý str 93 – 94– seznamte se na těchto stránkách, co vás čeká, v úterý budeme zde pracovat- zapiš si žluté tabulky do sešitu a snaž se tyto důležité informace zapamatovat

– přečti si a pak zpaměti časuj modré tabulky- str.94/ 7 doplň i/y a pošlete mi to na Školu v pyžamu- procvič si slovesa http://www.ucirna.cz/cestina/slovesa_cas.php
Matematika

Početní operace str. 18   a přímá úměrnost str. 20 – 21– seznam se se str.18, zkus si vyřešit slovní úlohy cv. 18, 21, 22, 23, 25- pošli na školu v pyžamu cv. 20-připomeň si z mat. č. 2 pojem přímá úměrnost, zde pokračujeme-vyplň si tabulky na folii, budeme též probírat online.


Vlastivěda – Tento týden pozastavíme a budeme spíše procvičovat rod Přemyslovců a Lucemburků, aby nám v těch hlavičkách něco zůstalo.  Poprosím vás, abyste si opět přečetli tyto kapitoly v učebnici. Nahraji vám do Školy v pyžamu pracovní listy z pracovního sešitu a zkuste si je vypracovat. Jen to co zvládnete. Spolu též probereme. 
Přírodověda – str. 70 -73 – přečti si tyto stránky, spolu si v úterý řekneme, co si zapíšete, budeme si o tomto tématu spíše povídat.

18. 5. – 22. 5. 2020

COVIDime z okna     Milé děti, než vám začnu psát učivo na další týden, mám pro vás úkol trochu jiného typu. Úkol zní: Jen dojdi k oknu a vyfoť, co vidíš z okna tvého pokoje a ulož obrázek do Školy v pyžamu. Ze všech fotek se potom udělá třídní koláž jako vzpomínka na tuto “zvláštní dobu”! Už se na vaše fotky těším. Děkuji za spolupráci.    Dále vytvořím ve Škole v pyžamu úkol na zaslání fotografií, jak se během doby nouze učíte.

 Český jazyk

opakování sloves – str. 95 – 97– ústně si procvič str. 95, kde máš ke cv. 1 a 2 úkoly,-str. 96 udělej ve cv. 4 a, b a pošli- str. 97 si procvič ústně a vyzkoušej si diktát. Samozřejmě, že  některá cvičení, které si máš procvičit, probereme i na hodinách.
Matematika

Než se ještě rozdělíme, ráda bych vás seznámila s učivem na téma -ZLOMKY. Předem se podívejte na výklad zlomků, je to důležité k pochopení učiva:https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA  Po shlédnutí tohoto videa udělej str. 15,16. Toto udělej do úterý, než se uvidíme, abych věděla, jak to chápete. 

V polovině týdne přistoupíme k učivu VÝPOČET ČÁSTI Z CELKU. Podívej se opět na výklad učiva. https://www.youtube.com/watch?v=h6S-BAVX4DY
Po zhlédnutí si zkus udělat  str. 17/12,13. V pátek se opět na zlomky zaměříme.
Vlastivěda téma :Život  ve středověku str. 30-32, zatím si jen přečti a podívej se pak na prezentaci https://slideplayer.cz/slide/12431454/. V úterý si řekneme, co si zapsat. Po přečtení odpověz na otázky na str.32.

 Přírodověda témaZůstaneme u tématu ochrana přírody Podívejte se  na tuto prezentaci  a zkuste  si v ní splnit  úkoly k danému tématu.https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/294

25.5. – 29. 5. 2020

Dobrý den, zasílám učivo všem žákům, neboť témata jsou stejná, jen přístup k učivu bude odlišný.
Český jazyk

 Procvičujte a opakujte si stále slovesa a jejich určování. Tento týden se budeme zabývat určováním podmětu a přísudku. Tyto pojmy už znáte ze školy. /podmět – podstatné jméno, přísudek – sloveso/Učebnice str.101-102- prostudujte si žluté tabulky a zapište si z nich stručně výpisky do sešitu. Budou se vám hodit. Ústně procvičte cv. 1,2,4,5,6,též se na ně zaměříme při online hodinách a pozor –  cv. 3 poslat na Školu v pyžamu (dětí ve škole se zasílání netýká).Poslechni si výklad učiva. https://www.youtube.com/watch?v=vEaUKt5H22Y
Matematika

Posílám další video k procvičování zlomků https://www.youtube.com/watch?v=GfWkDVb9xL8. Je to nové učivo, musíme ho trénovat. Udělej proto do sešitu str.24/3, str.25/11. Tento týden nám přibude učivo z geometrie . Důležitý je pro tebe tento výklad https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw, abys mohl/a/ pracovat s učebnicí. Na str.22 – 23  zapiš si růžové tabulky do sešitu.
Vlastivěda 
Rod Přemyslovců a Lucemburků máme za sebou. Nyní se zaměříme na Husitské války a osobnosti této doby. Než začneš číst str. 34 -36 a odpovídat na otázky na konci látky, podívej se na Dějiny udatného národa. JAN HUS- https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg

HUSITSKÉ BOUŘE – https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk

JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA – https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

Budeme si o tom povídat a probereme si výpisky do sešitu.
Přírodověda

 Byl vám zadán v pátek úkol : Napiš svými slovy, jak chráníme a naopak, jak  znečišťujeme životní prostředí. Budeme si o tom povídat. 
Poznámky  : Pozor, dne 26. 5.  a dne 28. 5. 2020 si žáci, kteří chodili do družiny, mohou od 14.30hod. – 17.00hod. jít vyklidit osobní věci do družiny.       Pro vyklizení  šatních skříněk budete předem upozorněni dalším datumem.E-mailem zodpovím  Vaše případné dotazy. Jitka Pelcová

https://docs.google.com/presentation/d/1Y8Xz3E5p3w3CGwjXExTKilNSMnaj6FXFyvpOEiLduoQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Přírodověda –Ekosystém potok a řeka  str. 67- 69Na str. 67 se pokus sám poznat jednotlivé rostliny a živočichové /čísla ti pomohou/. Přečti si str. 68 a vypiš si rostliny a živočichy žijící v tomto ekosystému. Na str.69 je možno si zopakovat učivo – otázky probereme na online hodině.