Učivo na týden 15. – 19. 6.

Vlastivěda: strana 47 – 48 (učivo Sametová revoluce až současnost)

Přírodověda: strana 89 – 94 (učivo o první pomoci a ochraně zdraví).

Matematika: Jednotky času: strana 41 – 43, písemně vypracovat cvičení 41/5, 7, 42/7, 8

Povrch krychle a kvádru:strana 44 , písemně vypracovat cvičení 44/4, 5, 6

Desetinná čísla se třemi desetinnými místy: strana 45

Nezadaná cvičení vypracujte ústně nebo přes folii.

Domácí úkol (do pátku 19. 6.): 43/10, 44/7, 46/6

Český jazyk: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem – učebnice strana 132 – 133 písemně 133/3, pracovní sešit strana 32

Věta jednoduchá a souvětí – strana 135 – 136: písemně 136/4, pracovní sešit strana 34

Přímá a nepřímá řeč – učebnice strana 137, pracovní sešit strana 35

Nezadaná cvičení vypracujte ústně

Domácí úkol (do pátku 19. 6.): učebnice 141/6, 142/10, 13

Podrobné informace o učivu máte opět v classroom. Otevřete si ho.

Uvidíme se během pondělka a úterka při předávání pomůcek. Učebnice budete odevzdávat až v září – nenoste je s sebou. Těším se na shledání s vámi!!