učivo na týden 30. 3. – 5. 4.

Milí žáci, připravila jsem pro vás učivo na další týden. Nastavila jsem pro vás classroomgoogle.com a zaslala jsem vám na váš email přístupový kód. Pokud se tam ale nedostanete, učivo vám píši i sem:

Český jazyk: učebnice str. 99 – 100, PS str 14 – pracujte s online učebnicí a PS

Domácí úkol: napište vyprávění o tom, čím byste chtěli být a proč
Matematika: učebnice str. 51, online učebnice Matýskova matematika 2. díl str. 28/ cv. 1, 2, str. 29/ cv. 1a, b (ostatní si můžete procvičit)
Přírodověda: U str. 32 – pracujte s online učebnicí
Vlastivěda: U str. 28 – 29

Domácí úkol z matematiky:

Slovní úlohy pro domácí přípravu

 

  1. Z pěti daných čísel zvol dvě, jejichž součet je právě 2 356.

 

732, 865, 1 024, 1 624, 1 962

 

  1. Z pěti daných čísel zvol dvě, jejichž rozdíl je právě 845.

 

735, 963, 1 297, 1 808, 2 048

 

  1. Měl jsem 150 Kč. Za 1 jsem koupil dárek mamince a za 1 z toho, co mi zbylo

3                                                           2

jsem koupil dárek tatínkovi. Jakou cenu měl tatínkův dárek?

 

  1. Cyklistický oddíl zakoupil 9 závodních jízdních kol v celkové ceně 121 491 Kč.

Když nákupčí zjistili, kolik korun stojí jízdní kolo, rozhodli se, že ještě 2 jízdní

kola přikoupí. Kolik korun tak zaplatili za všechna jízdní kola? Částku, kterou

měl oddíl vyhrazenou na nákup kol zaokrouhli na tisíce.

 

  1. V broskvovém sadu roste 296 broskvových stromů. Sadař odhaduje sklizeň

z každého stromu asi na 70 kg. Kolik korun by utržil za všechny broskve,

kdyby je prodal do výkupu po 30 Kč za kilogram?

 

A teď něco z geometrie:

 

  1. Parcela u myslivny má tvar obdélníku. Délka je 27 m 49 cm.

Šířka je 32 m 96 cm. Hajný chce parcelu oplotit. Kolik pletiva bude potřebo-

vat? Převeď na metry a centimetry.