Učivo na týden 8. – 12. 6.

Matematika: Učebnice strana 35 – 40 písemně strana 35/5. 7, 36/8, 9, 10, 37/7, 38/4, 40/7

domácí úkol: učebnice strana 50/2, 3, 7, 13 (pouze 3 příklady)

Český jazyk: Učebnice strana 127- 131, Pracovní sešit strana 29 – 31

domácí úkol: Učebnice strana 141/4, 5, 142/ 11, 12

Přírodověda: učebnice strana 83 – 88

Vlastivěda: Učebnice strana 45 – 47 ( do tématu sametová revoluce, ten už ne)