Učivo na týden od 30.3. do 2.4. 2020

Milí žáci,
věřím, že jste všichni zdrávi. Připravila jsem pro vás učivo na příští týden:

Pondělí 30.3.2020
ČJ: 1/ učebnice str. 98/1 – přečíst článek, rozmyslet si odpověď na otázky a-d
2/ přečíst na str. 90 a 93 poučky ve žlutém rámečku, ve cv. 1 vyhledat v textu jednoduché a složené slovesné tvary
3/ najít odpovědi na otázky f-j (vše ústně)

M: Výpočet povrchu kvádru
1/ do vyhledávače zadat: www.matyskova-matematika.cz, klik na Geometrie pro 5. ročník, přehrát videa na str. 52 – 53
2/ učebnice str. 54, prohlédnout obrázek, přečíst postup výpočtu povrchu kvádru
3/ cv. 54/1 vypočítat do sešitu

Úterý 31.3.2020
M: Desetinná čísla – procvičování
1/ učebnice str. 55/1,2 – napsat na fólii a zkontrolovat
2/ 55/4,5,7 napsat do sešitu, vyfotit a poslat
3/ ostatní cvičení samostatně procvičit

ČJ: Slovesa – opakování
1/ ústně – učebnice 98/2 – jaké tvary doplnit do vět, cvičení převést do 2.os. č.j. (Kdyby sis nečistil zuby, …)
2/ PS str. 13/1 a-d

VL: zadat do vyhledávače: rysava.websnadno zápisy, 5.ročník, klik na Vynálezy mění svět, prohlédnout jednotlivé stránky, na snímku 11 – odpovídat na otázky, pro odpověď klikat pod obrázky, snímek 12 – odpovídat na otázky, snímek 13 – správné odpovědi

Středa 1.4.2020
ČJ: Slovesa – opakování
1/ učebnice str. 99/3 napsat do sešitu – vyfotit a poslat
2/ zbylá cvičení – ústně

M: 1/ 56/1 napsat na fólii
2/ 56/4 napsat do sešitu, správnost ověřit na kalkulačce
3/ ostatní úkoly ústně

Pří: Naším tělem proudí krev
1/ přečíst učivo na str. 59
2/ rysava.websnadno zápisy, klik. na 5. ročník Přírodověda – kapitola 51 – Oběhová soustava (videa nejsou k dispozici), na snímku 4 doplň odpovědi, zkontroluj na snímku 5

Čtvrtek 1.4.2020
M: Opakování učiva
1/ učebnice str. 57 – zkus na fólii co nejrychleji vypočítat (jako při kontrolní práci)
2/ ohodnotit svou práci: 31-28 bodů – 1, 27-22 bodů – 2, 21-13 bodů – 3, 12-7 bodů – 4

ČJ: Slovesa – opakování
1/ PS 14/2 – u sloves urči osobu a číslo, u způsobu oznamovacího i čas
2/ 14/3,4,5,7

Vl: Obrození měšťanské společnosti
1/ přečíst str. 25-27
2/ str. 27 – pokusit se odpovědět na otázky č. 2-5

Pátek 2.4.2020
ČJ: Sloh – vyprávění
1/ přečíst článek – uč. str. 100/1
2/ PS str.15/1:  podle učebnice str. 100/3 (návod – osnova vyprávění) napsat vyprávění o tom, čím bys chtěl/-a být

M: opakování
1/ ze str. 58-59 vybrat úlohy, které dělají největší potíže a pokusit se je vypočítat