Učivo od 27. 4. – 30.4. 2020

Český jazyk 

– dnes jsem poslala na Školu v pyžamu úkol ke splnění.

Tento týden se zaměříme na časování sloves. 
Podívejte se na str.89 – 90 čas přítomný- prostuduj  cv. 1 a žlutou tabulku .Tu  si klidně   i přepiš do sešitu a zkus si sám /sama|/ odříkat modrou tabulku.
 Str. 89/ 4 napiš, vyfoť a pošli do Školy v pyžamu k dnešnímu zadání. a, b splň pouze ústně.
Str. 90/5, 6, 7, 8 ústně.  Diktát si  povinně zkuste.😁
Můžeš si už teď zkusit test na časování sloves. http://www.ucirna.cz/cestina/slovesa_cas.php
Matematika
– tento týden se zaměříme na geometrii
str.6 obdélník, čtverec – prostuduj si ústně tuto stránku, jak bys asi řešil jednotlivé úkoly. Doporučuji si dělat náčrty. Společně se na to také podíváme.
Rozhodně si pusť pana učitele a jeho  výklad. Pečlivě ho poslouchej!
str. 10,11 – seznam se s rovnoběžníky. Udělej si záznam do sešitu  – definice v růžové tabulce.
 Přes folii udělej cv. 1, 2 ,3 ,4 na str. 10 /negumuj, nech na online hodinu/,
cv. 5,6, na str. 11 taktéž.
Přírodověda  – str.66 – Ptáci na hladině rybníku a okolí.
Úkol :přečti si kapitolu a  vypiš ptáky a savce žijící na březích rybníků
Vlastivěda –
Úkol: přečti si a  odpověz si na otázky v kapitole Přemyslovci na str. 21 – 23. O výpiskách budeme spolu mluvit.
Prostuduj si tuto prezentaci