Učivo pro žáky na týden 25. – 29. 5.

Český jazyk: Příslovce – Učebnice str. 120 – 122, Pracovní sešit str. 25

Matematika: Dělení desetinných čísel 10 a 100 – Učebnice str. 29 – 31

Jednotky obsahu a obsahy nepravidelných obrazců – Učebnice str.27 a 28

Vlastivěda: Učebnice str. 41 a 42

Přírodověda: str. 78 – 80