Učivo v nouzovém období 1. týden

1. týden
Milé děti, vážení rodiče, dovolte mi, abych vám zaslala učivo a informace na následující týden. Nelekejte se prosím délkou článku, jsou zde i návody a doporučení.
  Český jazyk
       Doposud  jste procvičovali v ČJ rod střední, ženský a zaměřili jste se na rod mužský vzor pán  a hrad.
Následující týden procvičte vzor muž. Zpaměti ho vyskloňujte a sledujte pravopis koncovek. ( Už jsme to dělali ve škole).
Uč.str. 78 celou procvičte a cv.3 udělejte samostatně písemně do školního sešitu.
Dále učivo můžete procvičit na těchto stránkách ;
Matematika
    Tak rovnice  na sčítání a odčítání určitě už umíte, bylo to jen opakování. A jak vám jde násobení s dvouciferným činitelem? Určitě dobře, jak jsem řekla ve škole, bez znalosti násobilky to nedáte. Ta je základem všeho, tu neustále procvičujte!
    Podívejte se v uč. na str.40, jsou tam také rovnice, ale na násobení a dělení. Pracujte na fólii samostatně. Rodiče požádám o vysvětlení učiva přímá úměrnost str.41. Šikovné děti zvládnou hned sami po přečtení zadání i bez rodičů. Cv. 6 vypočítejte zpaměti. Výsledky napište na fólii, rodiče pouze zkontrolují.
Vlastivěda – zasílám dětem odkaz na zopakování pravěku. Pracují samostatně.
Jinak tento týden jste udělali  výpisky z kapitoly Keltové. Můžete si zkusit zde, co si z toho pamatujete:
V tomto týdnu si prosím přečtěte a velmi stručně vypište s dopomocí informace  z kapitoly Příchod Slovanů.
Přírodověda- četli jste rostliny v parku a nyní nás čekají živočichové v parcích.str.51, 52. Vypište si daná zvířátka do sešitu s jednou informaci o něm. Zvládnete to sami.
Můžete si děti přečíst tuto prezentaci, určitě si z toho něco zapamatujte:
Pro rodiče: Děkuji Vám za pomoc, kterou dětem v rámci svých možností dáváte.