Učivo v období nouze 2. týden

2. týden
ČESKÝ JAZYK – zaměřte se na vzor stroj, uč. str. 79, ústně stránku procvičte a cv. 4 udělejte do školního sešitu. Pak posílám jen odkazy na procvičování. Vyberte si, které vás zaujmou a budou se dětem líbit.
MATEMATIKA  – zaměřit se celý týden na převody jednotek od str. 44-48. Mezi cvičeními jsou i dobrá cvičení na opakování učiva jako např. str.44/5, 45/4, 47/8,1148/9. Jde o násobení, dělení, odčítání a sčítání. Prosím, určitě víte, co dělá vašemu dítěti problém. Proto vyberte a nechte ho  do sešitu udělat např. 4 příklady na dělení. atd.
Zasílám odkaz na převody:
PŘÍRODOVĚDA – zaměřit se na čtení a to str.  54-55.
 Vypiš si do sešitu  pouze názvy – ovocné stromy, keře a dělení zeleniny.
 VLASTIVĚDA  – uč. str. 9 Slované- přečti si a krátkou informaci z tématu zapiš do sešitu, stejně tak i ze str. 10 Sámova říše.
Školákov ti hodně pomůže se blíže s tématem seznámit.:
Jsem všem k dispozici přes e-mail. J.P.