Učivo v období nouze 20. 4. -25. 4. 2020

Tak snad se s tím zase poperem. Moc mi chybíte.

Český jazyk – Téma učiva – slovesa, pro připomenutí slovesa jednoduchý a složený tvar. Děkuji všem těm, kteří mi zaslali ofocená cvičení 2,3 ze str. 87. Individuálně jsem reagovala.
Tento týden se zaměříme na zvratná slovesa str. 88. Poslechněte si, než začnete pracovat, jednoduchý výklad. Pochopíte hned smysl další práce.
A pokračujeme – hned si vyzkoušej cv.1 a,b,c,d ústně.
V další den můžeš pokračovat cv. 2, kterým si zopakuješ vyjmenovaná slova  a hned mi z nich vypiš do sešitu zvratná slovesa. Pak doplň na folii nebo lehce tužkou cv. 3 a vyfot. Pokus se mi to poslat na Školu v pyžamu.
Cv.4 bude online.
Matematika – v online hodině dokončíme rýsování z 2. dílu. 
Tento týden – 3. díl. str.7, 8, 9. 
Jde pouze o procvičování učiva, nic nového zde není.
Dnes si do sešitu  vyber několik příkladů na str. 7.  z  cvičení 1,2,3,6 a vypočítej.  Na online probereme zbytek stránky.
V další den  si připomeň pojmy v růžové tabulce, potřebuješ je ke cv.8. a 9. zase mi vypočítej několik vybraných příkladů ze cv. 11 a 12.
V další dny se zaměř na slovní úlohy, důkladně je prostuduj, abys pochopil, jak počítat. Klidně na papír udělej výpočty a pak spolu zkontrolujeme.
Vlastivěda  – seznámili jste se s prvními Přemyslovci. U nich ještě zůstaneme a to na str. 18 – 19. Přečti si  a zkus si odpovědět na otázky na konci článku. Zkus jen několik vět  o životě v této době. Zaměř se na kronikáře Kosmase.
Tato prezentace ti pomůže, je tam i  zábavná naučná luštěnka  a doplňovačka. Pokud ji zvládneš, učivo jsi pochopil.
Chceš test? Tady ho máš a klidně mi to vyfot a pošli. Pokud teda chceš. http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_ano_ne_02.htm
Přírodověda – Ekosystém rybník str.62 – vyhledej si podle čísel živočichové
64 – 65 přečti si a do sešitu vypiš názvy rostlin, ryb, obojživel. a plazů žíjící v rybníku a jeho okolí.
V této prezentaci je hezké čtení na dané téma a můžeš si zde i vyzkoušet tvé znalosti různými úkoly. Třeba si zde i vybereš zápisky do sešitu.
Těším se na vás v úterý na online hodině. Opatrujte se.