Úhrada poplatku za školní družinu

Vážení rodiče,
měsíční poplatek za školní družinu je 200 Kč, platbu za období záři – prosinec je třeba uhradit do pátku  20. 9. 2019 na účet školy.

Celková suma činí 800,- Kč

Číslo účtu:  107-2330090247/0100, variabilní symbol: 602001,do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení přihlášeného dítěte!  

Děkujeme.

M. Šinerová