Úkoly 8. 12. 6.

Dobrý den, ahoj děti!

Všem děkuji za pěknou práci ve škole i při online vyučování.

Posílám učivo na další týden.

Český jazyk – učebnice str. 99/1, PS 31 – 33, procvičíme si slovní druhy a připomeneme si psaní velkých písmen u vlastních jmen osob a zvířat.

Přečtěte si nějaký zajímavý příběh.

Matematika – str. 62 – 64, naučit se násobky pěti, procvičovat násobky, násobení a dělení 2, 3, 4, 5.

Prvouka – dívejte se ve středu na UčíTelku.

Přeji hezký týden.

Jitka Urbanová