Úplata ve školní družině

Vážení rodiče,
podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje výši úplaty ve školském zařízení (školní družina) zřizovatel.

Rada města Louny přijala na svém zasedání 9/2024 dne 20. 5. 202č následující usnesení č. UR-355-9/24

Rada stanovuje v souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) výši úplaty pro školní rok 2024/2025:
a) za poskytování předškolního vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Louny ve výši 950 Kč měsíčně
b) za poskytování zájmového vzdělávání ve školních družinách v základních školách zřizovaných městem Louny ve výši 300 Kč za měsíc
c) za poskytování zájmového vzdělávání ve školních klubech v základních školách zřizovaných městem Louny ve výši 20 Kč měsíčně.